Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Regionalni projekat vodosnabdijevanja „Crno Vrelo“

Regionalni projekat vodosnabdijevanja „Crno Vrelo“

Regionalni projekat vodosnabdijevanja “Crno Vrelo” (Donji Pervan – Petrov Gaj) je zajednički projekat Grada Prijedor i Grada Banja Luka. Projektom je predviđena izgradnja zajedničkih objekata, kao i objekata na području svakog grada. 11 naselja na području grada Prijedor koja graniče sa gradom Banja Luka (oko 14.000 stanovnika) snabdijevaće se vodom sa sistema Crno Vrelo: Jelićka, Gradina, Marićka, Krivaja, Niševići, Bistrica, Omarska, Lamovita, Kevljani, Petrov Gaj i Kamičani.

Izgradnja zajedničkih objekata i primarnih objekata na području Prijedora finansirana je sredstvima iz projekta SECO.

2011. godine na području grada Prijedora je završen primarni sistem: dvije pumpne stanice, dva rezervoara i transportni cjevovod između njih, a izgradnja zajedničkih objekata je u završnoj fazi