Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

SECO Projekat

PROJEKAT VODOSNABDIJEVANJA PRIJEDORA

(SECO PROJEKAT)

 Projekat vodosnabdijevanja Prijedora, takozvani SECO projekat, realizovan je kao odgovor Vlade Švajcarske na napore Grada Prijedor iVodovoda i da riješe ogromne probleme koji su prije 2008. godine postojali na području grada, a za čije rješavanje je bila neophodna pomoć stranih donatora.

Ovaj projekat, od ogromnog značaja za građane Prijedora i za prijedorski Vodovod, zajednički su finansirali Vlada Švajcarske (SECO – Državni sekretarijat za ekonomske odnose – 12 miliona CHF) i Grad Prijedor (4 miliona CHF). Realizacija projekta započela je u aprilu 2008. godine i završena u decembru 2011. godine.

Osnovni nedostaci sistema vodosnabdijevanja Prijedora prije realizacije ovog projekta bili su:

  • nedovoljno istražena izvorišta i izgradnja potrebnih bunara,
  • nedovoljan rezervoarski prostor,
  • nedovoljni prečnici glavnih i distributivnih cijevi u mreži,
  • stare i dotrajale cijevi,
  • niski pritisci,
  • česte redukcije u isporuci vode,
  • veliki gubici vode u sistemu,
  • nedostatak mjerenja potrošnje,
  • zastarjela hidromašinska i elektrooprema i sl.,

Direktne posljedice ovakvog stanja su bile povremene ili stalne restrikcije u vodosnabdijevanju grada i prigradskih naselja, Ljubije i Kozarca.

Najveći dio navedenih problema riješen je realizacijom SECO projekta, koji se sastojao iz investicione i institucionalne komponente.

Strukturaprojekta I Investiciona komponenta- za poboljšanje strukture sistemavodosnabdjevanja

º Detaljan projekat i procjena troškova

º Hidrogeologija, rezerve i kvalitet vode i zaštita izvorišta

º UTU, plan parcelacije, eksproprijacija, revizije, građevinska dozvola i dr.

º Tenderska dokumentacija i tenderi

º Ugovori i radovi

º GIS i hidrauličko modelovanje

º Otkrivanje i mjerenje kvarova pilot projekta

º Nadzor nad izvođenjem radova, projekti izvedenog stanja i upis u katastar

º Tehnički pregled i prijem

º Upotrebna dozvola

II Institucionalna komponenta

º Organizaciona struktua projekta

º Upravljanje projektom

º Upravljanje vodovodom-ljudski resursi i odnosi sa korisnicima

º Planiranje poslovanja i uspostavljanje tarifnog sistema

º Upravljanje računovodstvom i fakturisanjem

 

Značaj ovog projekta je ogroman, jer je postojeći sistem vodosnabdijevanja saniran, poboljšan i proširen. Izvršena je rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata, kao što su novi bunari i pumpne stanice, sistemi dezinfekcije, sabirne komore, transportni cjevovodi i rezervoari. Obezbijeđeno je kvalitetno 24-satno vodosnabdijevanje za oko 75.000 stanovnika, sa mogućnošću proširenja mreže i povećanja broja potrošača. Sistem vodosnabdijevanja je modernizovan, automatizovan i unaprijeđene su metode i tehnologija kontrole i održavanja sistema.

U institucionalnom smislu, kroz SECO projekat „Vodovod“ Prijedor je opremljen i obučen za kvalitetno upravljanje preduzećem, poslovno planiranje i određivanje cijena, računovodstvo i fakturisanje, mapiranje mreže i hidrauličko modelovanje, otkrivanje i popravku kvarova, rad laboratorije i skladišta. Preduzeće je povećalo broj korisnika usluga i poboljšalo mogućnosti za dalji razvoj. Kao rezultat toga povećan je nivo prihoda ostvarenih od vode i preduzeti značajni koraci ka postizanju održivog poslovanja.

Ovim projektom postignuta je glavna namjera projekta, a to je poboljšanje životnih uslova za sve građane kroz kvalitetnije snabdijevanje pitkom vodom.

Nakon realizacije SECO projekta ostao je neriješen problem rekonstrukcije ukupne postojeće distributivne mreže, koja je u veoma lošem stanju i koja je uzrok velikih gubitaka vode.u mreži.