Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

MEG Projekat

PROJEKAT OPŠINSKOG OKOLIŠNOG I EKONOMSKOG UPRAVLJANJA (MEG)

„Vodovod“ Prijedor je trenutno angažovan na provođenju prve faze MEG projekta u Prijedoru. MEG projekat je 12-godišnja inicijativa u oblasti lokalne samouprave u BiH koju finansira Vlada Švicarske i provodi UNDP u saradnji sa konsultantom „Una Consulting“ iz Bihaća. Projekat se bavi procjenom institucionalnih, operativnih i finansijskih kapaciteta i područja mogućih poboljšanja u 18 jedinica lokalne samouprave u BiH, među kojima je i Prijedor.

Na konferenciji pod nazivom „Unapređenje lokalne samouprave i pružanja usluga u Bosni i Hercegovini: Dostignuća i budući pravci razvoja lokalne samouprave u BiH“ koja je održana 31.1.2017. godine u Sarajevu, organizovano je zvanično potpisivanje sporazuma između 18 opština koje su odabrane u prvoj fazi projekta okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) i predstavnika finansijera i implementatora Ambasade Švicarske u BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BIH UNDP.

 

Projektne komponente su sljedeće:

  1. Demokratske javne politike i dobri procesi upravljanja u jedinicama lokalne samouprave;
  2. Pružanje kvalitetnih javnih usluga u sektoru privrede i okoliša u skladu sa potrebama građana;
  3. Regulatorni okviri na višim nivoima vlasti za efektivno pružanje javnih usluga.

 

Projekat se odvija u nekoliko faza:

– Pripremna faza (juli – decembar 2015);

Prva faza (2016 – 2020);

– dvije naredne faze (2020 – 2027).

Jedinice lokalne samouprave koje postižu dobre rezultate biće nagrađene sufinansiranjem aktivnosti (od 2. godine), a one koje ne napreduju izlaze iz projekta.