Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Upustvo za priključak

PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU

Priključenje na gradsku vodovodnu i/ili kanalizacionu mrežu vrši se na zahtjev zainteresovanog lica, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za priključenje.

 

Da bi se potrošač mogao priključiti na vodovodnu i/ili kanalizacionu mrežu, potrebno je da se dostavi zahtjev za priključak, koji se može preuzeti u prilogu teksta ili u prostorijama preduzeća. Zahtjev za priključak potrebno je dostaviti u službu za razvoj „Vodovoda“ a.d. Prijedor, uz sljedeću dokumentaciju:

 

  1. Građevinska dozvola (ukoliko je vlasnik objekta posjeduje);
  2. Dokaz o vlasništvu predmetnog objekta;
  3. Kopiju katastarskog plana;
  4. Dokaz identiteta investitora (kopija lične karte za fizička lica ili kopija upisa u sudski registar za pravna lica, odnosno potvrda o JIB-u).

 

Nakon podnošenja zahtjeva za priključenje na vodovodnu/kanalizacionu mrežu radnici „Vodovoda“ a.d. Prijedor izlaze na predmetnu lokaciju i  izrađuju tehničko rješenje, na osnovu kojeg se izvode radovi na priključku.

 

Obaveze stranke tokom realizacije izvođenja novog priključka

Stranka je dužna da obavi sve zemljane radove (iskop kanala za priključnu liniju i zatrpavanje) i da izvede vodomjerni šaht po dobijenim uslovima o svom trošku. Sav materijal prema tehničkom rješenju stranka kupuje u „Vodovodu“. Nakon što sve pripremi, stranka se obraća „Vodovodu“, kako bi „Vodovod“ poslao ekipu vodoinstalatera da izvrši svoj dio posla oko montaže vodomjera u šahtu i prespajanja.

 

Obaveze „Vodovoda“ tokom realizacije izvođenja novog priključka

„Vodovod“ mora izvršiti sve instalaterske radove za novi priključak i ugradnju mjernog uređaja, sa materijalom koji stranka kupuje u „Vodovodu“ na osnovu tehničkog rješenja.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 052 237 483.

 

 

CJENOVNIK

Taksa za priključak za kategoriju domaćinstava sa PDV-om iznosi 204,75 KM po stambenoj jedinici.

Taksa za priključak za objekte privrede računa se po površini objekta i sa PDV-om iznosi:

 

Površina objekta Iznos takse za priključak KM
do 10 m2 117 KM
od 10 do 20 m2 234 KM
od 20 do 35 m2 351 KM
od 35 do 50 m2 468 KM
od 50 do 75 m2 585 KM
od 75 do 100 m2 702 KM
od 100 do 150 m2 819 KM
od 150 do 200 m2 936 KM
od 200 do 250 m2 1053 KM
od 250 do 300 m2 1170 KM
Preko 300 m 2 Za svaki dodatni mplaća se po 5,85 KM

Za objekte koji su priključeni samo na kanalizacionu ili vodovodnu mrežu naknada se obračunava u visini od 50%.

 

Zamjenu starih, ranije ugrađenih mjernih uređaja, besplatno vrši „Vodovod“ a.d. Prijedor u zakonom predviđenom roku i brine o njihovom budućem održavanju. Ti troškovi se naplaćuju kroz račun za utrošenu vodu pod stavkom “fiksni dio cijene” i za sve kategorije sa mjernim uređajima prečnika 1/2” i 3/4” cijena sa PDV-om iznosi 5,85 KM mjesečno.

U skladu sa čl.3 Odluke o vodovodu i kanalizaciji, potrošač je dužan da održava u ispravnom stanju kućne vodovodne i kanalizacione instalacije iza mjernog mjesta.

Molimo sve potrošače da obrate pažnju na racionalnu potrošnju vode i da redovno izmiruju svoje obaveze.

 

Obavještenje za potrošače koji žele da ugrade vodomjer u stanovima

Potrošači koji žele da im se ugradi sekundarni vodomjer sa uređajem za daljinsko očitanje potrošnje trebaju se javiti u službu za razvoj i ekologiju „Vodovoda“ Prijedor, Ul. Kozarska br.87, ili da se jave na telefon broj 052 237 483.

 

Prema uputstvima dobijenim od Vodovoda, potrošač će izvesti potrebne građevinske radove i u Vodovodu kupiti vodomjer sa uređajem za daljinsko očitanje. Cijena vodomjera sa uređajem za daljinsko očitanje je od 315 KM do 320 KM, u zavisnosti od profila vodomjera i pozicije vodomjera (horizontalni ili vertikalni).

 

Takođe obavještavamo naše potrošače da nakon ugradnje navedenog uređaja potrošač više nije dužan da dojavljuje stanje potrošnje, jer će se očitanje vršiti daljinskim putem.