Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Najčešća pitanja

Najčešća pitanja potrošača

Da, ako se pucanje cijevi desilo poslije Vašeg vodomjera. Sva registrovana potrošnja na vodomjeru, bez obzira kako je utrošena, mora se platiti, jer na tako registrovanu potrošnju „Vodovod“ a.d. Prijedor” plaća vodne doprinose i PDV.

Da, ako voda curi poslije vodomjera. U slučaju da propušta spoj prije vodomjera ta Vam se količina vode ne zaračunava. Bez obzira da li curi prije ili poslije vodomjera molimo Vas da takve kvarove prijavite našoj dežurnoj službi, jer je to u našem i Vašem interesu.

Kućne instalacije su vodovodne instalacije i uređaji korisnika vode koji počinju iza odvodnog ventila na vodomjeru u vodovodnom priključku i završavaju se točećim mjestom.

Poslije svakog zastoja u isporuci vode poželjno je isprati vodovodne instalacije u stanu, na slavinama i vodokotliću. To je poželjno uraditi kao preventivu, pogotovo ako je primijećena povišena mutnoća. Čim se voda izbistri, nema potrebe za daljim ispuštanjem. U vodi se nalazi određena količina dezinfekcionog sredstva (rezidual hlor) koji je dovoljan za potpunu dezinfekciju vode.

U hladnim danima kada se temperatura spušta ispod nule svaki potrošač je dužan da zaštiti svoj vodomjer od smrzavanja (stiropol, stare krpe, slama, karton itd.) na taj način da naš radnik to može jednostavno skloniti i očitati stanje na vodomjeru.

Da. „Vodovod“ a.d. Prijedor, u saradnji sa Higijensko-epidemiološkom službom Doma zdravlja u Prijedoru, vrši redovnu kontrolu kvaliteta pitke vode. Osnovne fizičko-hemijske analize vrši laboratorija „Vodovoda“ a.d. Prijedor dva puta sedmično. Tri puta mjesečno, zajedno sa Higijensko-epidemiološkom službom, uzimamo 11 uzoraka vode za piće iz centralnog sistema vodosnabdijevanja i lokalnog vodovoda Donja Dragotinja i šaljemo ih u Institut za javno zdravstvo RS u Banjaluci, gdje se radi osnovna fizičko-hemijska i mikrobiološka analiza vode za piće. Jednom godišnje šaljemo 7 uzoraka vode za piće na proširenu periodičnu analizu u Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

Utvrđivanje ispravnosti vode za piće vrši se prema propisima Zakona o hrani (Službeni glasnik BiH br.50/04) i Zakona o hrani (Službeni glasnik Republike Srpske br.49/09), kao i člana 51. stav 5. Zakona o vodama (Službeni glasnik Republike Srpske br.50/06), a u vezi sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik RS br.40/03).

U slučaju neispravnosti vode bićete na vrijeme obaviješteni putem sredstava javnog inforimsanja i naše internet stranice.

Ukoliko je potrošač zainteresovan za SMS servis za prijavu stanja vodomjera, potrebno je da se obrati službi za odnose s korisnicima usluga  „Vodovoda“ Prijedor na telefon: 052 237 455, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 časova, kako bi se registrovao za ovu uslugu.

Stanje vodomjera može se prijaviti i putem Web stranice preduzeća, popunjavanjem obrasca za očitanje potrošnje, koji je dostupan na Web stranici.

 

Bjeličasta voda ne potiče od hlora, u pitanju su mjehurići raspršenog vazduha u vodi, od čega voda dobija bjeličast izgled. Vremenom se mjehurići, kao lakši, dižu na površinu i izlaze iz vode, nakon čega se voda postepeno bistri idući od dna prema vrhu čaše.

Hlor u vodi se ne vidi niti osjeća po mirisu u koncentraciji koja je propisana njegovim normativom u Pravilniku o vodi za piće. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je ispitala zdravstveni aspekt i propisala normativ. Količina hlora koja se dozira u svrhu dezinfekcije je tolika da njegov rezidual (višak) u vodi za piće ne prelazi granice propisanog normativa.

Tvrdoća vode sa zdravstvenog aspekta nema značaja, ne ukazuje na zagađenje vode. Stoga nije ni normirana u Pravilniku vode za piće. Tvrdoću vode čine soli u vodi, te prema njihovom sadržaju voda za piće iz prijedorskog vodovoda spada u srednje tvrde vode. Najmanju ukupnu tvrdoću vode imaju dijelovi grada koji se snabdijevaju sa bunara EB3 u Tukovima i iz rezervoara Pašinac, Vlačine i Barakovac.

Evropskom direktivom nije naznačeno da je voda koja teče azbestnim cijevima štetna po zdravlje, ni SZO nije dala preporučenu vrijednost azbesta u pijaćoj vodi, tako da ni naš Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće ne sadrži azbest kao obavezan parametar u kontroli kvaliteta vode.

Ono što nije u domenu vodovoda, a može se spomenuti, je da štetan uticaj na zdravlje može imati udisanje azbestne prašine kojoj su izloženi radnici u fabrikama za proizvodnju azbestnih cijevi, rad sa azbestnim pločama i slično.

Plastične cijevi, ukoliko imaju atest za kontakt sa životnom namirnicom, u našem slučaju vodom, nisu štetne po zdravlje. Obično je takva plastika od polietilena.

Za prijavu kvara potrošači se mogu obratiti tehničkoj službi „Vodovoda“ a.d. Prijedor na telefon: 052 237 867 svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova ili putem Web stranice preduzeća, popunjavanjem obrasca za prijavu kvara, koji je dostupan na Web stranici.

Poslije 15:00 časova potrošači mogu prijaviti kvar na telefon: 052 237 718.

Za reklamaciju računa, kao i za prijavu stanja vodomjera, provjeru stanja ukupnog zaduženja za vodu, provjeru iznosa zadnjeg računa i provjeru posljednjeg očitanog stanja vodomjera, potrošači se mogu obratiti službi naplate „Vodovoda“ a.d. Prijedor, odnosno na telefon: 052 237 455, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 časova.

Za dostavljanje žalbi, prijedloga ili pitanja vezanih za usluge „Vodovoda“ a.d. Prijedor naši potrošači mogu se obratiti službi za odnose s korisnicima usluga „Vodovoda“ Prijedor na telefon: 052 237 455, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 časova.