Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Anketa/Zadovoljstvo korisnika

Upitnik o zadovoljstvu korisnika

Poštovani,

Molimo Vas da ocijenite svoje zadovoljstvo uslugama vodosnabdijevanja i uslugama odvodnje otpadnih voda (kanalizacije,) te same službe za odnose sa korisnicima.

1 – Veoma nezadovoljan/a

2 – Nezadovoljan/a

3 – Niti zadovoljan/a niti nezadovoljan/a

4 – Zadovoljan/a

5 – Veoma zadovoljan/a

Način dostave ispunjenog Upitnika:

  • na blagajni „Vodovoda“ a.d. Prijedor
  • poštom: „Kozarska“ br.87, 79101 Prijedor
  • fax-om: 052 238 029
  • na e-mail: marjana@vodovod-pd.com