Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Savjeti potrošačima

Savjeti potrošačima

Da biste izbjegli moguće probleme i nepotrebne troškove oko vodosnabdijevanja, dajemo Vam nekoliko savjeta:

1. Prije svakog dužeg odsustva (godišnji odmor, putovanje i sl.), preporučujemo Vam da u šahtu zatvorite ventil koji se nalazi iza vodomjera.
2. Radi sprečavanja, odnosno blagovremenog otkrivanja i otklanjanja gubitka na vodovodnoj instalaciji (od vodomjera do potrošnih mjesta), bilo bi poželjno bar jednom mjesečno provjeriti ispravnost instalacija. Provjera se vrši tako što se zatvore sva izlivna mjesta (u zgradama s više stanova, u dogovoru sa svim stanarima), a na vodomjeru kontroliše da li crveni indikator potrošnje miruje. Ako miruje znači da gubitka nema, a ako se okreće, to je siguran znak gubitka vode na Vašu štetu i sami ga morate pronaći i otkloniti. Želite li utvrditi koliku Vam štetu otkriveni gubitak donosi, tada uz vremensku kontrolu putem sata i očitanja protoka na vodomjeru možete lako utvrditi gubitak u l/min, na sat ili u m³ na dan, a što uz množenje sa cijenom daje finansijski gubitak.
3. Pred nastupanje zimskih mjeseci, u novembru ili početkom decembra, provjerite da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja. Ukoliko nije, a niste u stanju sami izvršiti zaštitu, molimo Vas da nas obavijestite.
4. Ako uočite bilo kakav dotok vode u šaht ili oštećenje istog (lom poklopca, okvira, krađu vodomjera ili poklopca, ulegnuće šahta) molimo da nas obavijestite.
5. Na individualnim gradilištima i nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, obavezno zatvorite ventil iza vodomjera.
6. Ventil iza vodomjera pripada kućnoj instalaciji, popravlja se i mijenja na trošak potrošača. Za zatvaranje vode prije vodomjera (prilikom popravke ili zamjene ventila iza vodomjera), morate pozvati Tehničku službu (tel: 052/237-867). U zgradama s više stanara o radovima koji se izvode moraju biti obaviješteni svi stanari.
7. Ispusni ventil iza vodomjera ugrađuje i održava potrošač sam i ne smije biti ugrađen u našem šahtu već na kućnoj instalaciji.
8. Za nenastanjene objekte kao i bašte, bilo bi korisno imati sopstveni šaht sa ventilom koji se može zatvoriti.
9. O prekidu vodosnabdijevanja zbog radova na cjevovodu bićete obaviješteni putem naše internet stranice, sredstava javnog informisanja, našim pismenim obavještenjem ili usmeno od naših radnika. Pri dolasku vode, za očekivati je privremeno zamućenje, zato pustite vodu na svim izljevnim mjestima da teče dok se ne izbistri i tek tada je možete slobodno koristiti.
10. Ako u vodi uočite nešto neuobičajeno, ako je smanjena količina, pad pritiska, povišena temperatura ili je voda zamućena, molimo da nas obavijestite radi otklanjanja nedostataka.