Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Javne nabavke

Javne nabavke Vodovod a.d. Prijedor

Pozivi

Obavještenje o nabavci_ Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine_ br. 186-7-2-66-3-_20 od 22.01.2020160,1 KB22 Januara, 2020Obavještenje o nabavci_Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_br-186-8-2-67-3-3_20 od 27.01.2020. godine155,4 KB27 Januara, 2020Obavještenje o nabavci _ Kamera sa monitorom za snimanje vodovodnih cijevi_ br. 186-8-1-89-3-24_20 od 06.02.2020. godine156,3 KB6 Februara, 2020Obavještenje o nabavci _Kancelarijski materijal_br.186-7-1-90-3-25_20 od 18.02.2020.. godine168,0 KB18 Februara, 2020Obavještenje o nabavci_ Usluge štampe_ br. 186-7-2-91-3-26_20 od 11.03.2020. godine155,8 KB11 Marta, 2020Obavještenje o nabavci_Dodatno osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_ br. 186-7-2-92-3-27_20 od 11.03.2020. godine155,7 KB11 Marta, 2020Obavještenje o nabavci_ Osiguranje od autoodgovornosti sa autonezgodom i kasko osiguranje_ br. 186-7-2-309-3-3020 od 04.05.2020. godine155,5 KB4 Maja, 2020Obavještenje o nabavci _ Usluge kreditnog zaduženja po kreditnim linijama iz sredstava fondova kojima upravlja IRBRS izborom finansijskog posrednika br. 186-1-2-310-3-31_20 od 29.05.2020.155,4 KB29 Maja, 2020Obavještenje o nabavci_ Vibro nabijač_br. 186-7-1-422-3-32_20 od 02.07.2020.155,9 KB2 Jula, 2020Obavještenje o nabavci_ Radna odjeća _br. 186-7-1-421-3-33_20 od 02.07.2020.164,2 KB2 Jula, 2020Obavještenje o nabavci _ Računarska oprema_ br. 186-7-1-441-3-34_20 od 09.07.2020. godine156,0 KB9 Jula, 2020Obavještenje o nabavci_ Detektor podzemnih instalacija_ br. 186-7-1-442-3-35_20 od 17.07.2020 godine156,0 KB17 Jula, 2020Obavještenje o nabavci_ Radovi na izradi istražnih hidrogeoloških bušotina - pijezometara IB-1 i IB-2 na lokalnosti Alići kod Prijedora_br. 186-1-3-451-3-36_20 od 12.08.2020155,6 KB12 Avgusta, 2020Obavještenje o nabavci_ Polovan kamion kiper sa utovarnom kašikom_ br. 186-1-1-452-3-37_20 od 13.08.2020. godine154,8 KB13 Avgusta, 2020Obavještenje o nabavci_ Putnički automobil_ br. 186-1-1-453-3-38_20 od 17.08.2020. godine154,8 KB17 Avgusta, 2020Obavještenje o nabavci_ Računari i računarska oprema_ br. 186-7-1-502-3-40_20 od 15.09.2020154,8 KB15 Septembra, 2020Obavještenje o nabavci_ Oprema za SCADA sistem_ br.186-7-1-503-3-41_20 od 15.09.2020.167,6 KB15 Septembra, 2020Obavještenje o nabavci_ Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine_ br. 186-7-2-1_21 od 22.01.2021 godine160,1 KB22 Januara, 2021Obavještenje o nabavci _ Kancelarijski materijal_ br. 186-7-1-30-3-20_21 od 04.03.2021.172,8 KB4 Marta, 2021Obavještenje o nabavci_ Dodatno osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_ br. 186-7-2-31-3-21_21 od 22.03.2021.154,4 KB22 Marta, 2021Obavještenje o nabavci_ Radna odjeća_ br. 186-7-1-32-3-22_21 od 26.03.2021.162,6 KB26 Marta, 2021Obavještenje o nabavci_Osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje_ br. 186-7-2-276-3-25_21 od 07.05.2021154,4 KB7 Maja, 2021Obavještenje o nabavci _ Računar i baterije za UPS_ br. 186-7-1-316-3-26_21 od 07.06.2021.163,2 KB7 Juna, 2021Obavještenje o nabavci _ Gorivo za motorna vozila_ br. 186-1-1-466-3-28_21 od 04.08.2021.154,9 KB4 Avgusta, 2021Obavještenje o nabavci_ Motor za pumpu Grundfos SP 215-2AA _ br. 186-7-1-467-3-29_21 od 06.08.2021. godine154,8 KB6 Avgusta, 2021Obavještenje o nabavci_ Računarska oprema i rezervni dijelovi za računare_ br. 186-7-1-543-3-30_21-3 od 18.08.2021.godine154,8 KB18 Avgusta, 2021Obavještenje o nabavci_ Računarska oprema i rezervni dijelovi za računare_ br. 186-7-1-571-3-31_21 od 06.09.2021.154,8 KB6 Septembra, 2021Obavještenje o nabavci _ Teretna motorna vozila _ br. 186-1-1-658-3-33_21 od 06.10.2021 godine154,6 KB6 Oktobra, 2021Obavještenje o nabavci_ Asfaltiranje prekopa nakon izvršene sanacije kvarova sa pripremnim predradnjama_ br.186-1-3-667-3-34_21 od 22.10.2021. godine154,5 KB22 Oktobra, 2021
.

Odluke

Odluka o vodovodu i kanalizaciji1,3 MB23 Marta, 2018Odluka o izboru_ Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera_ br. 5139-op-23_19-7 od 20.01.2020. godine764,1 KB21 Januara, 2020Odluka o izboru _ Kolektivno osiguranje zaposlenih_ br. 140-kz-01_20-6 od 04.02.2020. godine726,3 KB4 Februara, 2020Odluka o izboru_ Osiguranje imovine_ br.140-kz-01_20-6 od 04.02.2020. godine697,3 KB4 Februara, 2020Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_ Dodatno osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_ br. 141-kz-02_20-6 od 10.02.2020. godine498,8 KB10 Februara, 2020Odluka o izboru_ Kamera sa monitorom za snimanje vodovodnih cijevi promjera 20-50 mm i detektor plina br. 382-kz-03_20-3 od 19.02.2020. godine739,2 KB20 Februara, 2020Odluka o izboru _ Dugoročno kreditno zaduženje po kreditnoj liniji iz sredstava fondova kojima upravlja Investiciono- razvojna banka Republike Srpske br. 1710-op-07_20-6 od 22.06.2020.757,7 KB22 Juna, 2020Odluka o izboru_ Dodatno osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_ br. 964-kz-0_21-6 od 05.04.2021735,9 KB5 Aprila, 2021Odluka o izboru_ Kancelarijski materijal_ Lot 1 Registratori i fascikle_ br. 707-kz-02_21-6 od 14.04.2021805,6 KB15 Aprila, 2021Odluka o izboru_ Kancelarijski materijal_Lot 2_ Fotokopir papir i papir za ploter_ br. 707- kz-02_21-6 od 14.04.2021.788,9 KB15 Aprila, 2021Odluka o izboru_ Kancelarijski materijal_Lot 3 Kancelarijske potrepštine_ br.707-kz-02_21-6 od 14.04.2021.797,4 KB15 Aprila, 2021Odluka o izboru_ Kancelarijski materijal_Lot 4 Obrasci_ br. 707-kz-02_21-6 od 14.04.2021.788,0 KB15 Aprila, 2021Odluka o izboru_ Radna odjeća_ br. 1023-kz-04_21-6 od 11.05.2021.1,3 MB12 Maja, 2021Odluka o izboru_ Autoodgovornost sa autonezgodom i kasko osiguranje _ br. 1717-kz-05_21-6 od 25.05.2021.777,7 KB26 Maja, 2021Odluka o izboru_ Računar i baterije za UPS_ br.2143-kz-06_21-6 od 02.08.2021.766,4 KB2 Avgusta, 2021Odluka o izboru-Motor za pumpu Grundfos SP 215-2_br.3206-kz-08_21-6 od 18.08.2021.1,0 MB19 Avgusta, 2021Odluka o izboru_ Gorivo za motorna vozila _ br. 3118-op-07_21-6 od 27.08.2021. godine1.018,8 KB27 Avgusta, 2021Odluka o poništenju postupka_ Računarska oprema i rezervni dijelovi za računare_ br. 3259_kz-09_21-6 od 06.09.2021.927,4 KB6 Septembra, 2021Odluka o izboru_ Računarska oprema i rezervni dijelovi za računare_ br. 3259-kz-09_pp_21-6 od 23.09.2021.1,1 MB24 Septembra, 2021Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ Računarska oprema i rezervni dijelovi za računare_ br. 3259-kz-09_pp_21-8 od 24.09.2021.godine1,3 MB24 Septembra, 2021

Osnovni elementi ugovora