Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Javne nabavke

Javne nabavke Vodovod a.d. Prijedor

Pozivi

Obavještenje o nabavci br. 186-1-1-509-3-23 Nabavka goriva za motorna vozila156,6 KBAugust 6, 2018Obavještenje o nabavci_ Nadogradnja SCADA sistema_ br. 186-1-1-804-3-24_18 od 17.08.2018. godine156,4 KBAugust 17, 2018Obavještenje o nabavci_Rotacioni strugač za pripremu PEHD cijevi za elektrofuziono varenje_ br. 186-1-1-805-3-25__18 od 20.08.2018. godine154,9 KBAugust 20, 2018Obavještenje o nabavci _ Polovan kamion kiper__br. 186-1-1-806-3-26 od 21.08.2018. godine154,7 KBAugust 21, 2018Obavještenje o nabavci _ Izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora__br. 186-1-1-807-3-27 od 24.08.2018. godine156,4 KBSeptembar 6, 2018Ispravka obavještenja o nabavci _ Polovan kamion kiper br. 186-1-1- 806-8-28 od 05.09.2018143,5 KBSeptembar 6, 2018Ispravka obavještenja o nabavci _ Nadogradnja SCADA sistema _ br. 186-1-1-804- 8-29 od 05.06.2018.144,0 KBSeptembar 6, 2018Obavještenje o nabavci _Asfalt sa radovima na sanaciji i asfaltiranju prekopa_ br. 186-1-1-894-3-31 __18 od 17.09.18155,8 KBSeptembar 17, 2018Obavještenje o nabavci _ Izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora_ ponovljeni postupak _br. 186-1-3-895-3-34__18 od 26.09.2018.156,5 KBSeptembar 26, 2018Obavještenje o nabavci_ Gotov beton__br. 186-1-1-896-3-35__18 od 26.09.2018. godine155,0 KBSeptembar 26, 2018Obavještenje o nabavci __Nadogradnja i proširenje SCADA sistema-PS D.Dragotinja__br. 186-1-1-936-3-36__18 od 02.10.2018.156,5 KBOktobar 2, 2018Obavještenje o nabavci_ Gotov beton_ ponovljeni postupak_ br. 186-1-1+1046-3-42 od 02.11.2018154,7 KBNovembar 2, 2018Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci_ Izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora _TD-ja br. 483-pp-01__18-3 od 13.11.20181,2 MBNovembar 14, 2018Nacrt br. 1__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica _Nacrt __OSNOVA OBJEKTA pdf124,0 KBNovembar 14, 2018Nacrt br. 2.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrti_ PRESJEK A-A147,2 KBNovembar 14, 2018Nacrt br. 3.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt_ PRESJEK B-B137,5 KBNovembar 14, 2018Nacrt br. 4.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt_ PRESJEK 1-1 I PRESJEK 5-5212,7 KBNovembar 14, 2018Nacrt br. 5. __Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt__ PRESJEK 2-2199,0 KBNovembar 14, 2018Nacrt br. 6.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt__ PRESJEK 3-3 I 4-4151,5 KBNovembar 14, 2018Nacrt br. 7.___Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt_ OSNOVA KROVA142,0 KBNovembar 14, 2018
.

Osnovni elementi ugovora