Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Javne nabavke

Javne nabavke Vodovod a.d. Prijedor

Pozivi

Obavještenje o nabavci br. 186-1-1-509-3-23 Nabavka goriva za motorna vozila156,6 KBAugust 6, 2018Obavještenje o nabavci_ Nadogradnja SCADA sistema_ br. 186-1-1-804-3-24_18 od 17.08.2018. godine156,4 KBAugust 17, 2018Obavještenje o nabavci_Rotacioni strugač za pripremu PEHD cijevi za elektrofuziono varenje_ br. 186-1-1-805-3-25__18 od 20.08.2018. godine154,9 KBAugust 20, 2018Obavještenje o nabavci _ Polovan kamion kiper__br. 186-1-1-806-3-26 od 21.08.2018. godine154,7 KBAugust 21, 2018Obavještenje o nabavci _ Izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora__br. 186-1-1-807-3-27 od 24.08.2018. godine156,4 KBSeptembar 6, 2018Ispravka obavještenja o nabavci _ Polovan kamion kiper br. 186-1-1- 806-8-28 od 05.09.2018143,5 KBSeptembar 6, 2018Ispravka obavještenja o nabavci _ Nadogradnja SCADA sistema _ br. 186-1-1-804- 8-29 od 05.06.2018.144,0 KBSeptembar 6, 2018Obavještenje o nabavci _Asfalt sa radovima na sanaciji i asfaltiranju prekopa_ br. 186-1-1-894-3-31 __18 od 17.09.18155,8 KBSeptembar 17, 2018Obavještenje o nabavci _ Izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora_ ponovljeni postupak _br. 186-1-3-895-3-34__18 od 26.09.2018.156,5 KBSeptembar 26, 2018Obavještenje o nabavci_ Gotov beton__br. 186-1-1-896-3-35__18 od 26.09.2018. godine155,0 KBSeptembar 26, 2018Obavještenje o nabavci __Nadogradnja i proširenje SCADA sistema-PS D.Dragotinja__br. 186-1-1-936-3-36__18 od 02.10.2018.156,5 KBOktobar 2, 2018Obavještenje o nabavci_ Gotov beton_ ponovljeni postupak_ br. 186-1-1+1046-3-42 od 02.11.2018154,7 KBNovembar 2, 2018Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci_ Izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora _TD-ja br. 483-pp-01__18-3 od 13.11.20181,2 MBNovembar 14, 2018Nacrt br. 1__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica _Nacrt __OSNOVA OBJEKTA pdf124,0 KBNovembar 14, 2018Nacrt br. 2.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrti_ PRESJEK A-A147,2 KBNovembar 14, 2018Nacrt br. 3.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt_ PRESJEK B-B137,5 KBNovembar 14, 2018Nacrt br. 4.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt_ PRESJEK 1-1 I PRESJEK 5-5212,7 KBNovembar 14, 2018Nacrt br. 5. __Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt__ PRESJEK 2-2199,0 KBNovembar 14, 2018Nacrt br. 6.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt__ PRESJEK 3-3 I 4-4151,5 KBNovembar 14, 2018Nacrt br. 7.___Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt_ OSNOVA KROVA142,0 KBNovembar 14, 2018Izmjena TD-je u Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci br483-pp-01__18-3 od 20.11.2018.274,3 KBNovembar 20, 2018Izmjena TD-je u pregovaračkom postupku bez objavne obavještenja o nabavci _ Obrazac za cijenu ponude__br. 483-pp-01__18-3 od 20.11.2018._ Izgradnja nadstrešnice60,7 KBNovembar 20, 2018Obavještenje o nabavci _ Štampanje obrazaca računa za usluge vodovoda i kanalizacije__br. 186-1-1-1047-3-46__18 od 30.11.2018.156,0 KBNovembar 30, 2018Obavještenje o nabavci_ Hlor, hipohlorit i baždarenje hlornih boca_ br. 186-1-1-1080-3-47__18 od 03.12.2018.156,5 KBDecembar 3, 2018Obavještenje o nabavci_Plastifikacija vodomjera__br.186-1-2-1121-3-48__18 od 05.12.2018.155,4 KBDecembar 5, 2018Ispravka obavještenja o nabavci_ Plastifikacija vodomjera__br. 186-1-2-1121-8-49__18 od 06.12.2018.142,6 KBDecembar 6, 2018TD_PP_Izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora br. 483-pp-01__pp__18-3 od 11.12.2018.1,1 MBDecembar 11, 2018Nacrt br. 1__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica _Nacrt __OSNOVA OBJEKTA pdf124,0 KBDecembar 11, 2018Nacrt br. 2.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrti_ PRESJEK A-A147,2 KBDecembar 11, 2018Nacrt br. 3.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt_ PRESJEK B-B137,5 KBDecembar 11, 2018Nacrt br. 4.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt_ PRESJEK 1-1 I PRESJEK 5-5212,7 KBDecembar 11, 2018Nacrt br. 5. __Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt__ PRESJEK 2-2199,0 KBDecembar 11, 2018Nacrt br. 6.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt__ PRESJEK 3-3 I 4-4151,5 KBDecembar 11, 2018Nacrt br. 7.___Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt_ OSNOVA KROVA142,0 KBDecembar 11, 2018Obavještenje o nabavci _ Kancelarijski materijal_br.186-7-1-1150-3-50__18 od 18.12.2018.165,9 KBDecembar 18, 2018Izmjena TD-je izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora br.483-pp-0_pp_18-3 od 20.12.2018.65,9 KBDecembar 20, 2018Izmjena TD-je _Izgradnja nadstrešnice_izmjena rokova za dostavljanje zahtjeva za učešće, ponuda i termina održavanja pregovora_ br.483-pp-01__pp__18-3 od 20.12.2018.20,1 KBDecembar 20, 2018Obavještenje o nabavci_ Kancelarijski materijal- ponovljeni postupak_ br. 186-7-1-21-3-2__19 od 08.01.2019166,0 KBJanuar 8, 2019Obavještenje o nabavci_ Održavanje i popravke pumpi i pumpnih postrojenja_ br. 186-1-2-22-3-3_19 od 10.01.2019.155,7 KBJanuar 10, 2019Obavještenje o nabavci _ Usluge osiguranja zaposlenih i imovine br. 186-7-2-23-3-4__19 od 11.01.2019.160,5 KBJanuar 11, 2019Obavještenje o nabavci_ Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_ br. 186-7-2-24-3-5__19 od 11.01.2019.155,4 KBJanuar 11, 2019Obavještenje o nabavci _ Toneri za crno-bijeli i kolor ispis__ br. 186-7-1-41-3-7__19 od 21.01.2019.155,6 KBJanuar 21, 2019Obavještenje o nabavci _ Kancelarijski materija_ br. 186-7-1- 96-3-9__19 od 28.01.2019.165,9 KBJanuar 29, 2019Obavještenje o nabavci__Računarska oprema__br. 186- 7-1-97-3-21__19 od 29.01.2019.155,1 KBJanuar 29, 2019Obavještenje o nabavci_ Usluge štampe_ br. 186-7-2-98-3-23__19 od 08.02.2019.155,7 KBFebruar 8, 2019Obavještenje o nabavci_ laboratorijski uređaj, instrumenti, suđe i hemikalije_ br. 186-8-1-145-3-2519 od 11.03.2019.161,7 KBMart 11, 2019Obavještenje o nabavci_ Motor za pumpu Grundfos SP 95-12 _br. 186-7-1-282-3-27_19 od 09.04.2019.155,8 KBApril 9, 2019Obavještenje o nabavci _ Polovan kamion_br. 186-1-1-310-3-28_19 od 17.04.2019.155,1 KBApril 17, 2019Obavještenje o nabavci _ Autoodgovornost sa autonezgodom i kasko osiguranje_ br. 186-7-2--309-3-29_19 od 22.04.2019.155,6 KBApril 22, 2019Obavještenje o nabavci_Fazonski komadi i priključni materijal_br. 186-1-1-342-3-30_19 od 13.05.2019. godine156,3 KBMaj 13, 2019Obavještenje o nabavci _ Fazonsko komadi sa prirubnicama za NP 10 bara br. 186-1-1-343-3-31_19 od 14.05.2019.156,2 KBMaj 14, 2019Obavještenje o nabavci _ Fazonsko komadi tipa E-BS, U-BS, E-KS,MDK _br. 186-1-1-344-3-32_19 od 14.05.2019.156,4 KBMaj 14, 2019Obavještenje o nabavci_ Fazonski komadi tipa Multi Joint _ br. 186-1-1-345-3-34_19 od 15.05.2019.156,2 KBMaj 15, 2019Obavještenje o nabavci _ Nehrđajuće popravne spojnice_ br. 186-1-1-346-3-35_19 od 15.05.2019.156,2 KBMaj 15, 2019Obavještenje o nabavci_ Vodomjeri i rezervni dijelovi za vodomjere_ br.186-1-1-347-3-36_19 od 16.05.2019.156,2 KBMaj 16, 2019Obavještenje o nabavci_PE fazonski komadi za elektrofuziono i sučeono zavarivanje_ br. 186-1-1-348-3-37_19 od 16.05.2019.156,2 KBMaj 16, 2019Obavještenje o nabavci _ Vodovodne cijevi _br. 186-1-1-349-3-39_19 od 20.05.2019.156,1 KBMaj 20, 2019Obavještenje o nabavci _ Kanalizacione cijevi_ br. 186-1-1-350-3-40_19 od 21.05.2019.156,3 KBMaj 21, 2019Obavještenje o nabavci_ Server i prateća oprema _ br. 186-7-1-553-3-45_19 od 16.07.2019.155,9 KBJuli 16, 2019Obavještenje o nabavci _ Polovan kamion_ br. 186-1-1-573-3-56_19 od 07.08.2019. god.154,7 KBAugust 7, 2019Obavještenje o nabavci_ Oprema za video nadzor i računarska oprema br. 186-7-1-835-3-58_19 od 24.10.2019.161,6 KBOktobar 24, 2019Obavještenje o nabavci _ Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera br. 186-1-1-1038-3-59_19 od 20.12.2019.156,3 KBDecembar 20, 2019
.

Odluke

Odluka o vodovodu i kanalizaciji1,3 MBMart 23, 2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 483-op-07__18-6 od 20.08.2018. godine3,8 MBAugust 20, 2018Odluka o izboru Rotacioni strugač za pripremu PEHD cijevi za elektrofuziono zavarivanje br. 483-op-09__18-6 od 12.09.20181,5 MBSeptembar 12, 2018Odluka o poništenju_ Izgradnja nadstešnice na objektu skladišnog prostora__br. 483-op-10__18-6 od 19.09.2018.423,4 KBSeptembar 19, 2018Odluka o izboru __Nadogradnja SCADA sistema __br. 483-op-08__18-6 od 25.09.2018. godine750,4 KBSeptembar 25, 2018Odluka o poništenju postupka javne nabavke_Polovan kamion kiper__br. 483-op-11__18-6 od 03.10.2018.426,2 KBOktobar 3, 2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ Asfalt sa radovima na sanaciji i asfaltiranju prekopa_br.483-op-12__18-6 od 19.10.2018. godine748,5 KBOktobar 19, 2018Odluka o poništenju postupka javne nabavke__Gotov beton__ br.483-op-13__18-6 od 23.10.2018.603,4 KBOktobar 24, 2018Odluka o izboru _ Nadogradnja i proširenje SCADA sistema i uključivanje PS D.Dragotinja__br. 483-op-14__18-6 od 25.10.2018.762,0 KBOktobar 25, 2018Odluka o poništenju _ponovljeni postupak _Izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora_br. 483-op-10_pp_18-6 od 05.11.2018.474,1 KBNovembar 6, 2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača__ Gotov beton__br.483-op-13__pp__18-6736,5 KBNovembar 27, 2018Odluka o poništenju postupka_Izgradnja . nadstrešnice na objektu skladišnog prostora__br.483-pp01__18-6 od 06.12.201840,6 KBDecembar 7, 2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Usluge štampanja obrazaca računa_ br. 483-op-14__18-6 od 31.12.2018.804,9 KBDecembar 31, 2018Odluka o izboru_Hlor,hipohlorit i baždarenje hlornih boca__br.483-op-15__18-6 od 31.12.2018772,6 KBDecembar 31, 2018Odluka o izboru_Plastifikacija vodomjera_ br. 483-op-16__18-3 od 31.12.2018.743,8 KBDecembar 31, 2018Odluka o poništenju postupka javne nabavke _ Kancelarijski materijala_483-kz-02__18-6 od 31.12.2018425,6 KBDecembar 31, 2018Odluka o izboru_ Izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora_ br. 483-pp01_pp_18-7 od 15.01.2019 godine182,3 KBJanuar 18, 2019Odluka o poništenju postupka_ Kancelarijski materijal_ br. 483-kz-02__pp__18-6 od 22.01.2019.592,2 KBJanuar 23, 2019Odluka o izboru_Osiguranje mašina od loma_br. 114-kz-02__19-6 od 24.01.2019.792,0 KBJanuar 24, 2019Odluka o izboru_Lot1 Kolektivno osiguranje zaposlenih_br. 112-kz-01__19-6 od 30.01.2019.776,6 KBJanuar 31, 2019Odluka o izboru_Lot 2 Osiguranje imovine_ br. 112-kz-01__19-6 od 30.01.2019.765,4 KBJanuar 31, 2019Odluka o izboru_Osiguranje mašina od loma_ br. 114-kz-01__19-6 od 30.01.2019.937,7 KBJanuar 31, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača__Toneri za crno-bijeli i kolor ispis _ br.190-kz-03_19-6 od 12.02.2019._ .744,7 KBFebruar 13, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača__Kancelarijskog materijala_br. _ br. 294-kz-04_19-5 od 12.02.2019.840,0 KBFebruar 13, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača__Računarska oprema_ br. 302-kz-05_19-5 od 12.02.2019.762,0 KBFebruar 13, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Održavanje pumpi i pumpnih postrojenja_br. 95-op-01_19-6 od 18.02.2019.702,0 KBFebruar 18, 2019Odluka o izboru _ Usluge štampe_br.385-kz-06_18-6 od 22.02.2019.736,6 KBFebruar 27, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Lot 1 Laboratorijski uređaj, instrumenti i suđe za osnovnu fizićko-hemijsku analizu otpadnih voda br. 866-kz-07_19-6 od 05.04.2019.798,5 KBApril 8, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Lot 2 Reagensi za osnovnu fizićko-hemijsku analizu vode za piće br. 866-kz-07_19-6 od 05.04.2019.764,8 KBApril 8, 2019Odluka o izboru_ Motor za pumpu Grundfos SP 95-12 br. 1432-kz-08_19-6 od 30.04.2019.729,8 KBApril 30, 2019Odluka o izboru_ Autoodgovornost sa autonezgodom i kasko osiguranje _ br. 1526-kz-09_19-6 od 07.05.2019.791,9 KBMaj 8, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Polovan kamion_br- 1584-op-10_19-6 od 13.05.2019. godine726,5 KBMaj 13, 2019Odluka o izboru_ Fazonski komadi i priključni materijal _ br. 1788-op-11_19-6 od 05.07.2019.772,8 KBJuli 8, 2019Odluka o izboru_ Fazonski komadi sa prirubnicama za NP 10 bara_ br. 1878-op-12_19-6 od 05.07.2019. (1)798,6 KBJuli 8, 2019Odluka o izboru_ Fazonski komadi tipa U-BS, U-BS, E-KS i MDK br. 1879-op-13_19-6 od 05.07.2019.762,7 KBJuli 8, 2019Odluka o izboru _ Fazonski komadi tipa Multi Joint br. 1895-op-14_19-6 od 05.07.2019.749,6 KBJuli 8, 2019Odluka o izboru _ Nehrđajuće popravne spojnice_ br. 1967-op-18_19-6 od 07.05.2019..793,3 KBJuli 8, 2019Odluka o izboru_ Vodomjeri i rezervni dijelovi za vodomjere_br. 1900-op-18_19-5 05.07.2019759,8 KBJuli 8, 2019Odluka o izboru__ PE fazonski komadi za elektrofuziono i sučeono zavarivanje_ br. 1937-op-17_19-6 od 05.07.2019.830,9 KBJuli 8, 2019Odluka o izboru_ Vodovodne cijevi _br. 1967-89-18_19-6 od 05.07.2019.773,9 KBJuli 8, 2019Odluka o izboru_ Kanalizacione cijevi__br. 1970-op-19_19-6 od 09.07.2019. godine784,1 KBJuli 9, 2019Odluka o izboru _ Server i prateća oprema _ br. 2786-kz-20_19-6 od 07.08.2019.712,5 KBAugust 7, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ Polovan kamion _ br. 3073-op-21_19-7 od 02.09.2019.717,8 KBSeptembar 2, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ Oprema za video nadzor i računarska oprema_ br. 4376-kz-22_19-5 od 22.11.2019.840,2 KBNovembar 22, 2019

Osnovni elementi ugovora