Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Javne nabavke

Javne nabavke Vodovod a.d. Prijedor

Pozivi

Obavještenje o nabavci br. 186-1-1-509-3-23 Nabavka goriva za motorna vozila156,6 KB6 Avgusta, 2018Obavještenje o nabavci_ Nadogradnja SCADA sistema_ br. 186-1-1-804-3-24_18 od 17.08.2018. godine156,4 KB17 Avgusta, 2018Obavještenje o nabavci_Rotacioni strugač za pripremu PEHD cijevi za elektrofuziono varenje_ br. 186-1-1-805-3-25__18 od 20.08.2018. godine154,9 KB20 Avgusta, 2018Obavještenje o nabavci _ Polovan kamion kiper__br. 186-1-1-806-3-26 od 21.08.2018. godine154,7 KB21 Avgusta, 2018Obavještenje o nabavci _ Izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora__br. 186-1-1-807-3-27 od 24.08.2018. godine156,4 KB6 Septembra, 2018Ispravka obavještenja o nabavci _ Polovan kamion kiper br. 186-1-1- 806-8-28 od 05.09.2018143,5 KB6 Septembra, 2018Ispravka obavještenja o nabavci _ Nadogradnja SCADA sistema _ br. 186-1-1-804- 8-29 od 05.06.2018.144,0 KB6 Septembra, 2018Obavještenje o nabavci _Asfalt sa radovima na sanaciji i asfaltiranju prekopa_ br. 186-1-1-894-3-31 __18 od 17.09.18155,8 KB17 Septembra, 2018Obavještenje o nabavci _ Izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora_ ponovljeni postupak _br. 186-1-3-895-3-34__18 od 26.09.2018.156,5 KB26 Septembra, 2018Obavještenje o nabavci_ Gotov beton__br. 186-1-1-896-3-35__18 od 26.09.2018. godine155,0 KB26 Septembra, 2018Obavještenje o nabavci __Nadogradnja i proširenje SCADA sistema-PS D.Dragotinja__br. 186-1-1-936-3-36__18 od 02.10.2018.156,5 KB2 Oktobra, 2018Obavještenje o nabavci_ Gotov beton_ ponovljeni postupak_ br. 186-1-1+1046-3-42 od 02.11.2018154,7 KB2 Novembra, 2018Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci_ Izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora _TD-ja br. 483-pp-01__18-3 od 13.11.20181,2 MB14 Novembra, 2018Nacrt br. 1__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica _Nacrt __OSNOVA OBJEKTA pdf124,0 KB14 Novembra, 2018Nacrt br. 2.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrti_ PRESJEK A-A147,2 KB14 Novembra, 2018Nacrt br. 3.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt_ PRESJEK B-B137,5 KB14 Novembra, 2018Nacrt br. 4.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt_ PRESJEK 1-1 I PRESJEK 5-5212,7 KB14 Novembra, 2018Nacrt br. 5. __Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt__ PRESJEK 2-2199,0 KB14 Novembra, 2018Nacrt br. 6.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt__ PRESJEK 3-3 I 4-4151,5 KB14 Novembra, 2018Nacrt br. 7.___Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt_ OSNOVA KROVA142,0 KB14 Novembra, 2018Izmjena TD-je u Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci br483-pp-01__18-3 od 20.11.2018.274,3 KB20 Novembra, 2018Izmjena TD-je u pregovaračkom postupku bez objavne obavještenja o nabavci _ Obrazac za cijenu ponude__br. 483-pp-01__18-3 od 20.11.2018._ Izgradnja nadstrešnice60,7 KB20 Novembra, 2018Obavještenje o nabavci _ Štampanje obrazaca računa za usluge vodovoda i kanalizacije__br. 186-1-1-1047-3-46__18 od 30.11.2018.156,0 KB30 Novembra, 2018Obavještenje o nabavci_ Hlor, hipohlorit i baždarenje hlornih boca_ br. 186-1-1-1080-3-47__18 od 03.12.2018.156,5 KB3 Decembra, 2018Obavještenje o nabavci_Plastifikacija vodomjera__br.186-1-2-1121-3-48__18 od 05.12.2018.155,4 KB5 Decembra, 2018Ispravka obavještenja o nabavci_ Plastifikacija vodomjera__br. 186-1-2-1121-8-49__18 od 06.12.2018.142,6 KB6 Decembra, 2018TD_PP_Izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora br. 483-pp-01__pp__18-3 od 11.12.2018.1,1 MB11 Decembra, 2018Nacrt br. 1__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica _Nacrt __OSNOVA OBJEKTA pdf124,0 KB11 Decembra, 2018Nacrt br. 2.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrti_ PRESJEK A-A147,2 KB11 Decembra, 2018Nacrt br. 3.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt_ PRESJEK B-B137,5 KB11 Decembra, 2018Nacrt br. 4.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt_ PRESJEK 1-1 I PRESJEK 5-5212,7 KB11 Decembra, 2018Nacrt br. 5. __Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt__ PRESJEK 2-2199,0 KB11 Decembra, 2018Nacrt br. 6.__Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt__ PRESJEK 3-3 I 4-4151,5 KB11 Decembra, 2018Nacrt br. 7.___Građevinski dio projekta _ Nadstrešnica_ Nacrt_ OSNOVA KROVA142,0 KB11 Decembra, 2018Obavještenje o nabavci _ Kancelarijski materijal_br.186-7-1-1150-3-50__18 od 18.12.2018.165,9 KB18 Decembra, 2018Izmjena TD-je izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora br.483-pp-0_pp_18-3 od 20.12.2018.65,9 KB20 Decembra, 2018Izmjena TD-je _Izgradnja nadstrešnice_izmjena rokova za dostavljanje zahtjeva za učešće, ponuda i termina održavanja pregovora_ br.483-pp-01__pp__18-3 od 20.12.2018.20,1 KB20 Decembra, 2018Obavještenje o nabavci_ Kancelarijski materijal- ponovljeni postupak_ br. 186-7-1-21-3-2__19 od 08.01.2019166,0 KB8 Januara, 2019Obavještenje o nabavci_ Održavanje i popravke pumpi i pumpnih postrojenja_ br. 186-1-2-22-3-3_19 od 10.01.2019.155,7 KB10 Januara, 2019Obavještenje o nabavci _ Usluge osiguranja zaposlenih i imovine br. 186-7-2-23-3-4__19 od 11.01.2019.160,5 KB11 Januara, 2019Obavještenje o nabavci_ Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_ br. 186-7-2-24-3-5__19 od 11.01.2019.155,4 KB11 Januara, 2019Obavještenje o nabavci _ Toneri za crno-bijeli i kolor ispis__ br. 186-7-1-41-3-7__19 od 21.01.2019.155,6 KB21 Januara, 2019Obavještenje o nabavci _ Kancelarijski materija_ br. 186-7-1- 96-3-9__19 od 28.01.2019.165,9 KB29 Januara, 2019Obavještenje o nabavci__Računarska oprema__br. 186- 7-1-97-3-21__19 od 29.01.2019.155,1 KB29 Januara, 2019Obavještenje o nabavci_ Usluge štampe_ br. 186-7-2-98-3-23__19 od 08.02.2019.155,7 KB8 Februara, 2019Obavještenje o nabavci_ laboratorijski uređaj, instrumenti, suđe i hemikalije_ br. 186-8-1-145-3-2519 od 11.03.2019.161,7 KB11 Marta, 2019Obavještenje o nabavci_ Motor za pumpu Grundfos SP 95-12 _br. 186-7-1-282-3-27_19 od 09.04.2019.155,8 KB9 Aprila, 2019Obavještenje o nabavci _ Polovan kamion_br. 186-1-1-310-3-28_19 od 17.04.2019.155,1 KB17 Aprila, 2019Obavještenje o nabavci _ Autoodgovornost sa autonezgodom i kasko osiguranje_ br. 186-7-2--309-3-29_19 od 22.04.2019.155,6 KB22 Aprila, 2019Obavještenje o nabavci_Fazonski komadi i priključni materijal_br. 186-1-1-342-3-30_19 od 13.05.2019. godine156,3 KB13 Maja, 2019Obavještenje o nabavci _ Fazonsko komadi sa prirubnicama za NP 10 bara br. 186-1-1-343-3-31_19 od 14.05.2019.156,2 KB14 Maja, 2019Obavještenje o nabavci _ Fazonsko komadi tipa E-BS, U-BS, E-KS,MDK _br. 186-1-1-344-3-32_19 od 14.05.2019.156,4 KB14 Maja, 2019Obavještenje o nabavci_ Fazonski komadi tipa Multi Joint _ br. 186-1-1-345-3-34_19 od 15.05.2019.156,2 KB15 Maja, 2019Obavještenje o nabavci _ Nehrđajuće popravne spojnice_ br. 186-1-1-346-3-35_19 od 15.05.2019.156,2 KB15 Maja, 2019Obavještenje o nabavci_ Vodomjeri i rezervni dijelovi za vodomjere_ br.186-1-1-347-3-36_19 od 16.05.2019.156,2 KB16 Maja, 2019Obavještenje o nabavci_PE fazonski komadi za elektrofuziono i sučeono zavarivanje_ br. 186-1-1-348-3-37_19 od 16.05.2019.156,2 KB16 Maja, 2019Obavještenje o nabavci _ Vodovodne cijevi _br. 186-1-1-349-3-39_19 od 20.05.2019.156,1 KB20 Maja, 2019Obavještenje o nabavci _ Kanalizacione cijevi_ br. 186-1-1-350-3-40_19 od 21.05.2019.156,3 KB21 Maja, 2019Obavještenje o nabavci_ Server i prateća oprema _ br. 186-7-1-553-3-45_19 od 16.07.2019.155,9 KB16 Jula, 2019Obavještenje o nabavci _ Polovan kamion_ br. 186-1-1-573-3-56_19 od 07.08.2019. god.154,7 KB7 Avgusta, 2019Obavještenje o nabavci_ Oprema za video nadzor i računarska oprema br. 186-7-1-835-3-58_19 od 24.10.2019.161,6 KB24 Oktobra, 2019Obavještenje o nabavci _ Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera br. 186-1-1-1038-3-59_19 od 20.12.2019.156,3 KB20 Decembra, 2019Obavještenje o nabavci_ Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine_ br. 186-7-2-66-3-_20 od 22.01.2020160,1 KB22 Januara, 2020Obavještenje o nabavci_Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_br-186-8-2-67-3-3_20 od 27.01.2020. godine155,4 KB27 Januara, 2020Obavještenje o nabavci _ Kamera sa monitorom za snimanje vodovodnih cijevi_ br. 186-8-1-89-3-24_20 od 06.02.2020. godine156,3 KB6 Februara, 2020Obavještenje o nabavci _Kancelarijski materijal_br.186-7-1-90-3-25_20 od 18.02.2020.. godine168,0 KB18 Februara, 2020Obavještenje o nabavci_ Usluge štampe_ br. 186-7-2-91-3-26_20 od 11.03.2020. godine155,8 KB11 Marta, 2020Obavještenje o nabavci_Dodatno osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_ br. 186-7-2-92-3-27_20 od 11.03.2020. godine155,7 KB11 Marta, 2020Obavještenje o nabavci_ Osiguranje od autoodgovornosti sa autonezgodom i kasko osiguranje_ br. 186-7-2-309-3-3020 od 04.05.2020. godine155,5 KB4 Maja, 2020Obavještenje o nabavci _ Usluge kreditnog zaduženja po kreditnim linijama iz sredstava fondova kojima upravlja IRBRS izborom finansijskog posrednika br. 186-1-2-310-3-31_20 od 29.05.2020.155,4 KB29 Maja, 2020Obavještenje o nabavci_ Vibro nabijač_br. 186-7-1-422-3-32_20 od 02.07.2020.155,9 KB2 Jula, 2020Obavještenje o nabavci_ Radna odjeća _br. 186-7-1-421-3-33_20 od 02.07.2020.164,2 KB2 Jula, 2020Obavještenje o nabavci _ Računarska oprema_ br. 186-7-1-441-3-34_20 od 09.07.2020. godine156,0 KB9 Jula, 2020Obavještenje o nabavci_ Detektor podzemnih instalacija_ br. 186-7-1-442-3-35_20 od 17.07.2020 godine156,0 KB17 Jula, 2020Obavještenje o nabavci_ Radovi na izradi istražnih hidrogeoloških bušotina - pijezometara IB-1 i IB-2 na lokalnosti Alići kod Prijedora_br. 186-1-3-451-3-36_20 od 12.08.2020155,6 KB12 Avgusta, 2020Obavještenje o nabavci_ Polovan kamion kiper sa utovarnom kašikom_ br. 186-1-1-452-3-37_20 od 13.08.2020. godine154,8 KB13 Avgusta, 2020Obavještenje o nabavci_ Putnički automobil_ br. 186-1-1-453-3-38_20 od 17.08.2020. godine154,8 KB17 Avgusta, 2020Obavještenje o nabavci_ Računari i računarska oprema_ br. 186-7-1-502-3-40_20 od 15.09.2020154,8 KB15 Septembra, 2020Obavještenje o nabavci_ Oprema za SCADA sistem_ br.186-7-1-503-3-41_20 od 15.09.2020.167,6 KB15 Septembra, 2020Obavještenje o nabavci_ Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine_ br. 186-7-2-1_21 od 22.01.2021 godine160,1 KB22 Januara, 2021
.

Odluke

Odluka o vodovodu i kanalizaciji1,3 MB23 Marta, 2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 483-op-07__18-6 od 20.08.2018. godine3,8 MB20 Avgusta, 2018Odluka o izboru Rotacioni strugač za pripremu PEHD cijevi za elektrofuziono zavarivanje br. 483-op-09__18-6 od 12.09.20181,5 MB12 Septembra, 2018Odluka o poništenju_ Izgradnja nadstešnice na objektu skladišnog prostora__br. 483-op-10__18-6 od 19.09.2018.423,4 KB19 Septembra, 2018Odluka o izboru __Nadogradnja SCADA sistema __br. 483-op-08__18-6 od 25.09.2018. godine750,4 KB25 Septembra, 2018Odluka o poništenju postupka javne nabavke_Polovan kamion kiper__br. 483-op-11__18-6 od 03.10.2018.426,2 KB3 Oktobra, 2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ Asfalt sa radovima na sanaciji i asfaltiranju prekopa_br.483-op-12__18-6 od 19.10.2018. godine748,5 KB19 Oktobra, 2018Odluka o poništenju postupka javne nabavke__Gotov beton__ br.483-op-13__18-6 od 23.10.2018.603,4 KB24 Oktobra, 2018Odluka o izboru _ Nadogradnja i proširenje SCADA sistema i uključivanje PS D.Dragotinja__br. 483-op-14__18-6 od 25.10.2018.762,0 KB25 Oktobra, 2018Odluka o poništenju _ponovljeni postupak _Izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora_br. 483-op-10_pp_18-6 od 05.11.2018.474,1 KB6 Novembra, 2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača__ Gotov beton__br.483-op-13__pp__18-6736,5 KB27 Novembra, 2018Odluka o poništenju postupka_Izgradnja . nadstrešnice na objektu skladišnog prostora__br.483-pp01__18-6 od 06.12.201840,6 KB7 Decembra, 2018Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Usluge štampanja obrazaca računa_ br. 483-op-14__18-6 od 31.12.2018.804,9 KB31 Decembra, 2018Odluka o izboru_Hlor,hipohlorit i baždarenje hlornih boca__br.483-op-15__18-6 od 31.12.2018772,6 KB31 Decembra, 2018Odluka o izboru_Plastifikacija vodomjera_ br. 483-op-16__18-3 od 31.12.2018.743,8 KB31 Decembra, 2018Odluka o poništenju postupka javne nabavke _ Kancelarijski materijala_483-kz-02__18-6 od 31.12.2018425,6 KB31 Decembra, 2018Odluka o izboru_ Izgradnja nadstrešnice na objektu skladišnog prostora_ br. 483-pp01_pp_18-7 od 15.01.2019 godine182,3 KB18 Januara, 2019Odluka o poništenju postupka_ Kancelarijski materijal_ br. 483-kz-02__pp__18-6 od 22.01.2019.592,2 KB23 Januara, 2019Odluka o izboru_Osiguranje mašina od loma_br. 114-kz-02__19-6 od 24.01.2019.792,0 KB24 Januara, 2019Odluka o izboru_Lot1 Kolektivno osiguranje zaposlenih_br. 112-kz-01__19-6 od 30.01.2019.776,6 KB31 Januara, 2019Odluka o izboru_Lot 2 Osiguranje imovine_ br. 112-kz-01__19-6 od 30.01.2019.765,4 KB31 Januara, 2019Odluka o izboru_Osiguranje mašina od loma_ br. 114-kz-01__19-6 od 30.01.2019.937,7 KB31 Januara, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača__Toneri za crno-bijeli i kolor ispis _ br.190-kz-03_19-6 od 12.02.2019._ .744,7 KB13 Februara, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača__Kancelarijskog materijala_br. _ br. 294-kz-04_19-5 od 12.02.2019.840,0 KB13 Februara, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača__Računarska oprema_ br. 302-kz-05_19-5 od 12.02.2019.762,0 KB13 Februara, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Održavanje pumpi i pumpnih postrojenja_br. 95-op-01_19-6 od 18.02.2019.702,0 KB18 Februara, 2019Odluka o izboru _ Usluge štampe_br.385-kz-06_18-6 od 22.02.2019.736,6 KB27 Februara, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Lot 1 Laboratorijski uređaj, instrumenti i suđe za osnovnu fizićko-hemijsku analizu otpadnih voda br. 866-kz-07_19-6 od 05.04.2019.798,5 KB8 Aprila, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_Lot 2 Reagensi za osnovnu fizićko-hemijsku analizu vode za piće br. 866-kz-07_19-6 od 05.04.2019.764,8 KB8 Aprila, 2019Odluka o izboru_ Motor za pumpu Grundfos SP 95-12 br. 1432-kz-08_19-6 od 30.04.2019.729,8 KB30 Aprila, 2019Odluka o izboru_ Autoodgovornost sa autonezgodom i kasko osiguranje _ br. 1526-kz-09_19-6 od 07.05.2019.791,9 KB8 Maja, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Polovan kamion_br- 1584-op-10_19-6 od 13.05.2019. godine726,5 KB13 Maja, 2019Odluka o izboru_ Fazonski komadi i priključni materijal _ br. 1788-op-11_19-6 od 05.07.2019.772,8 KB8 Jula, 2019Odluka o izboru_ Fazonski komadi sa prirubnicama za NP 10 bara_ br. 1878-op-12_19-6 od 05.07.2019. (1)798,6 KB8 Jula, 2019Odluka o izboru_ Fazonski komadi tipa U-BS, U-BS, E-KS i MDK br. 1879-op-13_19-6 od 05.07.2019.762,7 KB8 Jula, 2019Odluka o izboru _ Fazonski komadi tipa Multi Joint br. 1895-op-14_19-6 od 05.07.2019.749,6 KB8 Jula, 2019Odluka o izboru _ Nehrđajuće popravne spojnice_ br. 1967-op-18_19-6 od 07.05.2019..793,3 KB8 Jula, 2019Odluka o izboru_ Vodomjeri i rezervni dijelovi za vodomjere_br. 1900-op-18_19-5 05.07.2019759,8 KB8 Jula, 2019Odluka o izboru__ PE fazonski komadi za elektrofuziono i sučeono zavarivanje_ br. 1937-op-17_19-6 od 05.07.2019.830,9 KB8 Jula, 2019Odluka o izboru_ Vodovodne cijevi _br. 1967-89-18_19-6 od 05.07.2019.773,9 KB8 Jula, 2019Odluka o izboru_ Kanalizacione cijevi__br. 1970-op-19_19-6 od 09.07.2019. godine784,1 KB9 Jula, 2019Odluka o izboru _ Server i prateća oprema _ br. 2786-kz-20_19-6 od 07.08.2019.712,5 KB7 Avgusta, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ Polovan kamion _ br. 3073-op-21_19-7 od 02.09.2019.717,8 KB2 Septembra, 2019Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ Oprema za video nadzor i računarska oprema_ br. 4376-kz-22_19-5 od 22.11.2019.840,2 KB22 Novembra, 2019Odluka o izboru_ Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera_ br. 5139-op-23_19-7 od 20.01.2020. godine764,1 KB21 Januara, 2020Odluka o izboru _ Kolektivno osiguranje zaposlenih_ br. 140-kz-01_20-6 od 04.02.2020. godine726,3 KB4 Februara, 2020Odluka o izboru_ Osiguranje imovine_ br.140-kz-01_20-6 od 04.02.2020. godine697,3 KB4 Februara, 2020Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_ Dodatno osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_ br. 141-kz-02_20-6 od 10.02.2020. godine498,8 KB10 Februara, 2020Odluka o izboru_ Kamera sa monitorom za snimanje vodovodnih cijevi promjera 20-50 mm i detektor plina br. 382-kz-03_20-3 od 19.02.2020. godine739,2 KB20 Februara, 2020Odluka o izboru_ Kancelarijski materijal_ Lot 1 Registratori i fascikle_ br. 574-kz-04_20-6 od 13.03.2020. godine722,7 KB16 Marta, 2020Odluka o izboru_ Kancelarijski materijal_ Lot 2 Fotokopir papir i papir za ploter_ br. 574-kz-04_20-6 od 13.03.2020. godine763,1 KB16 Marta, 2020Odluka o izboru_ Kancelarijski materijal_ Lot 3 Kancelarijske potrepštine_ br. 574-kz-04_20-6 od 13.03.2020. godine721,1 KB16 Marta, 2020Odluka o izboru_ Kancelarijski materijal_ Lot 4 Obrasci_ br. 574-kz-04_20-6 od 13.03.2020. godine756,8 KB16 Marta, 2020Odluka o izboru_ Dodatno osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_ br. 141-kz-02_20-6 od 31.03.2020.737,2 KB31 Marta, 2020Odluka o izboru _ Usluge štampe_ br.978-kz-05_20-6 od 07.04.2020. godine745,1 KB7 Aprila, 2020Odluka o izboru _ Osiguranje od autoodgovornosti sa autonezgodom i kasko osiguranje_ br. 1435-kz-06_20-6 od 21.05.2020. godine816,8 KB21 Maja, 2020Odluka o izboru _ Dugoročno kreditno zaduženje po kreditnoj liniji iz sredstava fondova kojima upravlja Investiciono- razvojna banka Republike Srpske br. 1710-op-07_20-6 od 22.06.2020.757,7 KB22 Juna, 2020Odluka o izboru_ Vibro nabijač_ br. 2157-kz-09_20-6 od 21.07.2020. godine756,2 KB21 Jula, 2020Odluka o izboru_ Računarska oprema_ br. 2284-kz-10_20-6 od 21.07.2020. godine780,1 KB22 Jula, 2020Odluka o izboru_ Detektor podzemnih instalacija_ br. 2381-kz-11_20-6 od 03.08.2020 godine778,1 KB3 Avgusta, 2020Odluka o izboru_ Radovi na izradi istražnih hidrogeoloških bušotina-pijezometara IB-1 i IB-2 na lokalnosti Alići _ br. 2670-op-12_20-6 od 03.09.2020-747,6 KB4 Septembra, 2020Odluka o izboru_ Putnički automobil_ br. 2746-op-14_20-6 od 08.09.2020.749,7 KB10 Septembra, 2020Odluka o izboru_Polovan kamion kiper sa utovarnom kašikom_ br. 2705-op-13_20-6 od 07.10.2020. godine713,2 KB7 Oktobra, 2020Odluka o izboru_ Računari i rezervni dijelovi za računare_ br. 3115-kz-15_20-6 od 08.10.2020.736,9 KB8 Oktobra, 2020Odluka o izboru_ Oprema za SCADA sistem_ Lot 1 Televizor i neprekidno napajanje_ br. 3128-kz-16_20-6 od 08.10.2020.749,1 KB8 Oktobra, 2020Odluka o izboru_ Oprema za SCADA sistem_ Lot 2 Baterije za UPS_ br. 3128-kz-16_20-6 od 08.10.2020.707,1 KB8 Oktobra, 2020Odluka o poništenju postupka _ Oprema za SCADA sistem_ Lot 3 PLC_ br. 3128-kz-16_20-6 od 08.10.2020.417,0 KB8 Oktobra, 2020Odluka o izboru_ Lot 1 Kolektivno osiguranje zaposlenih_ br. 158-kz-01_20-5 od 09.02.2021.762,1 KB10 Februara, 2021Odluka o izboru_ Lot 2 Osiguranje imovine_ br. 158-kz-01_20-5 od 09.02.2021.732,7 KB10 Februara, 2021

Osnovni elementi ugovora