Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Javne nabavke

Javne nabavke Vodovod a.d. Prijedor

Pozivi

Obavještenje o nabavci_ Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine_ br. 186-7-2-66-3-_20 od 22.01.2020160,1 KB22 Januara, 2020Obavještenje o nabavci_Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_br-186-8-2-67-3-3_20 od 27.01.2020. godine155,4 KB27 Januara, 2020Obavještenje o nabavci _ Kamera sa monitorom za snimanje vodovodnih cijevi_ br. 186-8-1-89-3-24_20 od 06.02.2020. godine156,3 KB6 Februara, 2020Obavještenje o nabavci _Kancelarijski materijal_br.186-7-1-90-3-25_20 od 18.02.2020.. godine168,0 KB18 Februara, 2020Obavještenje o nabavci_ Usluge štampe_ br. 186-7-2-91-3-26_20 od 11.03.2020. godine155,8 KB11 Marta, 2020Obavještenje o nabavci_Dodatno osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_ br. 186-7-2-92-3-27_20 od 11.03.2020. godine155,7 KB11 Marta, 2020Obavještenje o nabavci_ Osiguranje od autoodgovornosti sa autonezgodom i kasko osiguranje_ br. 186-7-2-309-3-3020 od 04.05.2020. godine155,5 KB4 Maja, 2020Obavještenje o nabavci _ Usluge kreditnog zaduženja po kreditnim linijama iz sredstava fondova kojima upravlja IRBRS izborom finansijskog posrednika br. 186-1-2-310-3-31_20 od 29.05.2020.155,4 KB29 Maja, 2020Obavještenje o nabavci_ Vibro nabijač_br. 186-7-1-422-3-32_20 od 02.07.2020.155,9 KB2 Jula, 2020Obavještenje o nabavci_ Radna odjeća _br. 186-7-1-421-3-33_20 od 02.07.2020.164,2 KB2 Jula, 2020Obavještenje o nabavci _ Računarska oprema_ br. 186-7-1-441-3-34_20 od 09.07.2020. godine156,0 KB9 Jula, 2020Obavještenje o nabavci_ Detektor podzemnih instalacija_ br. 186-7-1-442-3-35_20 od 17.07.2020 godine156,0 KB17 Jula, 2020Obavještenje o nabavci_ Radovi na izradi istražnih hidrogeoloških bušotina - pijezometara IB-1 i IB-2 na lokalnosti Alići kod Prijedora_br. 186-1-3-451-3-36_20 od 12.08.2020155,6 KB12 Augusta, 2020Obavještenje o nabavci_ Polovan kamion kiper sa utovarnom kašikom_ br. 186-1-1-452-3-37_20 od 13.08.2020. godine154,8 KB13 Augusta, 2020Obavještenje o nabavci_ Putnički automobil_ br. 186-1-1-453-3-38_20 od 17.08.2020. godine154,8 KB17 Augusta, 2020Obavještenje o nabavci_ Računari i računarska oprema_ br. 186-7-1-502-3-40_20 od 15.09.2020154,8 KB15 Septembra, 2020Obavještenje o nabavci_ Oprema za SCADA sistem_ br.186-7-1-503-3-41_20 od 15.09.2020.167,6 KB15 Septembra, 2020Obavještenje o nabavci_ Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine_ br. 186-7-2-1_21 od 22.01.2021 godine160,1 KB22 Januara, 2021Obavještenje o nabavci _ Kancelarijski materijal_ br. 186-7-1-30-3-20_21 od 04.03.2021.172,8 KB4 Marta, 2021Obavještenje o nabavci_ Dodatno osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_ br. 186-7-2-31-3-21_21 od 22.03.2021.154,4 KB22 Marta, 2021Obavještenje o nabavci_ Radna odjeća_ br. 186-7-1-32-3-22_21 od 26.03.2021.162,6 KB26 Marta, 2021Obavještenje o nabavci_Osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje_ br. 186-7-2-276-3-25_21 od 07.05.2021154,4 KB7 Maja, 2021Obavještenje o nabavci _ Računar i baterije za UPS_ br. 186-7-1-316-3-26_21 od 07.06.2021.163,2 KB7 Juna, 2021Obavještenje o nabavci _ Gorivo za motorna vozila_ br. 186-1-1-466-3-28_21 od 04.08.2021.154,9 KB4 Augusta, 2021Obavještenje o nabavci_ Motor za pumpu Grundfos SP 215-2AA _ br. 186-7-1-467-3-29_21 od 06.08.2021. godine154,8 KB6 Augusta, 2021Obavještenje o nabavci_ Računarska oprema i rezervni dijelovi za računare_ br. 186-7-1-543-3-30_21-3 od 18.08.2021.godine154,8 KB18 Augusta, 2021Obavještenje o nabavci_ Računarska oprema i rezervni dijelovi za računare_ br. 186-7-1-571-3-31_21 od 06.09.2021.154,8 KB6 Septembra, 2021Obavještenje o nabavci _ Teretna motorna vozila _ br. 186-1-1-658-3-33_21 od 06.10.2021 godine154,6 KB6 Oktobra, 2021Obavještenje o nabavci_ Asfaltiranje prekopa nakon izvršene sanacije kvarova sa pripremnim predradnjama_ br.186-1-3-667-3-34_21 od 22.10.2021. godine154,5 KB22 Oktobra, 2021Obavještenje o nabavci _ Vertikalne buster pumpe_ br. 186-7-1-729-3-36_21 od 08.11.2021. godine154,6 KB8 Novembra, 2021Obavještenje o nabavci _ Ferkventni regulatori_ br.186-7-1-730-3-37_21 od 08.11.2021. godine154,8 KB8 Novembra, 2021Obavještenje o nabavci _ Elektroakustični loggeri šuma sa radijskim prenosom podataka_ br. 186-1-1-732-3-39_21 od 10.11.2021. godine154,5 KB10 Novembra, 2021Obavještenje o nabavci _ Motor za pumpu KSB UPA 350-128_2 br. 186-7-733-3-40_21 od 10.11.2021. godine154,9 KB10 Novembra, 2021Obavještenje o nabavci _ Digitalno akustični lokator curenja vode_ br. 186-1-1774-3-44_21 od 10.12.2021. godine154,6 KB10 Decembra, 2021Obavještenje o nabavci_ Gotov beton_ br.186-1-1-775-3-45_21 od 13.12.2021. godine153,6 KB13 Decembra, 2021Obavještenje o nabavci_ Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine_ br. 186-7-2-2-3-2_22 od 18.01.2022. godine160,1 KB19 Januara, 2022Obavještenje o nabavci_ Potopna bunarska pumpa sa elektromotorom_ 186-1-1-1-3-3_22 od 19.01.2022. godine154,6 KB19 Januara, 2022Obavještenje o nabavci _ Štampanje obrazaca računa za uslige vodovoda i kanalizacije_ br.186-7-2-3-3-4_22 od 21.01.2022. godine154,7 KB21 Januara, 2022Obavještenje o nabavci_ Fazonski komadi i priključni materijal_ br. 186-1-1-6-3-5_22 od 26.01.2022. godine154,9 KB26 Januara, 2022Obvještenje o nabavci _ Fazonski komadi sa prirubnicama_ br. 186-1-1-7-3-6_22 od 27.01.2022. godine154,9 KB27 Januara, 2022Obavještenje o nabavci _ Fazonski komadi tipa U-BS, E-BS, E-KS, MDK I E-PHD_ br. 186-1-1-8-3-7_22 od 27.01.2022. godine154,9 KB27 Januara, 2022Obavještenje o nabavci_ Vodovodne cijevi_ br.186-1-1-9-3-8_22 od 28.01.2022. godine154,9 KB28 Januara, 2022Obavještenje o nabavci_ Fazonski komadi za elektrofuziono i sučeono zavarivanje_ br. 186-1-1-11-3-9_22 od 28.01.2022. godine155,0 KB28 Januara, 2022Obavještenje o nabavci _ Kanalizacione cijevi_br.186-1-1-10-3-33_22 od 11.02.2022. godine155,1 KB11 Februara, 2022Obavještenje o nabavci_ Hlor, hipohlorit i baždarenje hlornih boca_ br. 186-1-1-58-3-34_22 od 14.02.2022. godine155,1 KB14 Februara, 2022Obavještenje o nabavci _ Nehrđajuće popravne spojnice_br. 186-1-1-59-3-36_22 od 24.02.2022. godine154,9 KB24 Februara, 2022Obavještenje o nabavci _ Usluge štampanja biltena _ br. 186-7-2-181-3-38_22 od 08.03.2022. godine155,2 KB8 Marta, 2022Obavještenje o nabavci_ Računarska oprema i rezervni dijelovi za računare_ br. 186-7-1-275-3-41_22 od 25.03.2022. godine154,7 KB25 Marta, 2022Obavještenje o nabavci_ Dodatno osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_ br, 186-7-2-276-3-47_22 od 01.04.2022. godine154,3 KB1 Aprila, 2022Obavještenje o nabavci_ Kancelarijski materijal_ br.186-7-1-277-3-52_22 od 21.04.2022. godine173,4 KB21 Aprila, 2022Obavještenje o nabavci_ Osiguranje motornih vozila_ br. 186-7-2-459-3-53_22 od 20.05.2022. godine154,3 KB20 Maja, 2022Obavještenje o nabavci_ Kancelarijski materijal-Obrasci_ br. 186-7-1-521-3-54_22 od 20.06.2022. godine154,9 KB20 Juna, 2022Obavještenje o nabavci_ Održavanje i popravke bunarskih pumpi za vodu_ br. 186-1-2-573-3-55_22 od 01.07.2022. godine154,9 KB1 Jula, 2022Obavještenje o nabavci _ Računarska oprema_ br. 186-7-1-646-3-56_22 od 22.07.2022. godine164,9 KB22 Jula, 2022Obavještenje o nabavci_ Radna odjeća_ br.. 186-7-1-755-3-58_22 od 09.09.2022156,6 KB9 Septembra, 2022Obavještenje o nabavci_ Zamjena ( sanacija) vodovodne mreže sa kućnim priključcima u Ul. Dragice Škorić br. 186-7-3-888-3-59_22 od 08.11.2022. godine157,7 KB8 Novembra, 2022Obavještenje o nabavci_ Vodomjeri_ br. 186-1-1-970-3-60_22 od 02.12.2022. godine157,1 KB2 Decembra, 2022Obavještenje o nabavci_ Tečni hlor, natrijum hipohlorit i baždarenje hlornih boca_ br. 186-1-1-971-3-61_22 od 06.12.2022. godine157,2 KB6 Decembra, 2022Obavještenje o nabavci_ Potopna bunarska pumpa sa elektromotorom _ br.4602-op-23_22-3 od 09.12.2022.156,6 KB9 Decembra, 2022Obavještenje o nabavci _ Usluge preuzimanja elek.pisma, štampanja, kovertiranja i prenosa i usluge poštanskog saobraćaja_br. 186-1-2-1-3-1_23 od 12.01.2023. godine165,6 KB12 Januara, 2023Obavjrštenje o nabavci_ Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine_ br. 186-7-2-26-3-2_23 od 20.01.2023.162,2 KB20 Januara, 2023Obavještenje o nabavci_Aneks II_ Usluge stručnog usavršavanja_ br. 186-9-2-2-22-23_23 od 02.02.2023. godine149,5 KB2 Februara, 2023Obavještenje o nabavci _ Aneks II_ Hotelske usluge_ br. 186-9-2-4-22-21_23 od 02.02.2023. godine149,8 KB2 Februara, 2023Obavještenje o nabavci_Aneks II_ Ugostiteljske usluge_ br. 186-9-2-3-22-22_23 od 02.02.2023.149,6 KB2 Februara, 2023Obavještenje o nabavci _ Usluge preuzimanja elektronskog pisma, štampanja, kovertiranja i prenosa računa_br. 186-1-2-58-3-25_23 od 10.02.2023. godine157,8 KB10 Februara, 2023Obavještenje o nabavci_ Fazonski komadi sa prirubnicama_ br- 186-1-1-59-3-26_23 od 13.02.2023. godine157,1 KB13 Februara, 2023Obavještenje o nabavci_ Fazonski komadi i priključni materijal_ br. 186-1-1-60-3-28_23 od 13.02.2023.157,1 KB13 Februara, 2023Obavještenje o nabavci_ Fazonski komadi tipa U-BS, E-BE, E-KS, MDK i E-PHD _ br- 186-1-1-61_23 od 13.02.2023. godine157,0 KB13 Februara, 2023Obavješetenje o nabavci_ Vodovodne cijevi_ br.186-1-1-62-3-30_23 od 14.02.2023. godine157,1 KB14 Februara, 2023Obavještenje o nabavci _ Kanalizacione cijevi_ br. 186-1-1-63-3-31_23 od 15.02.2023. godine157,1 KB15 Februara, 2023Obavještenje o nabavci_ Nehrđajuće popravne spojnice_br. 186-1-1-57-3-33_23 od 28.02.2023. godine157,1 KB28 Februara, 2023Obavještenje o nabavci _ Fazonski komadi za elektrofuziono i sučeono zavarivanje_ br. 186-1-1-86-3-36_23 od 03.03.2023. godine157,1 KB3 Marta, 2023Obavještenje o nabavci_ Usluge štampanja biltena_ br. 186-7-2-144-3-40_23 od 17.03.2023. godine157,6 KB17 Marta, 2023Obavještenje o nabavci_ Usluge servisiranja, ispitivanja i verifikacije vodomjera i kotrole ispravnosti mjernog instrumenta br. 186-1-2-279-3-50_23 od 28.04.2023157,6 KB28 Aprila, 2023Obavještenje o nabavci_ Kancelarijski materijal_ br. 186-7-1-280-3-51_23 od 08.05.2023. godine169,5 KB10 Maja, 2023Obavještene o nabavci _ Osiguranje od autoodgovornosti sa autonezgodom i kasko osiguranje_ br. 186-7-2-350-3-53_23 od 01.06.2023156,5 KB1 Juna, 2023Informacije o PPBO _ Usluge laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće_ br. 186-4-2-377-20-1_23 od 05.07.2023. godine157,2 KB5 Jula, 2023Obavještenje o nabavci _ Kancelarijski materijal_ Obrasci_ br. 186-7-1-449-3-57_23 od 10.07.2023. godine157,1 KB10 Jula, 2023Obavještenje o nabavci_ Računarska i mrežna oprema_ br.186-7-1-576-3-59_23 od 25.08.2023. godine165,4 KB25 Augusta, 2023Obavještenjeo nabavci_ Računarska oprema_ br.. 186-7-1-655-3-61_23 od 06.10.2023.156,7 KB6 Oktobra, 2023Obavještenje o nabavci_ Kombinovana radna mašina rovokopač-utovarivač_br.186-1-1-733-3-63_23 od 30.10.2023. godine155,9 KB30 Oktobra, 2023Obavještenje o nabavci_ Održavanje i popravka bunarskih pumpi za vodu br. 186-1-2-755-3-65_23 od 09.11.2023156,9 KB9 Novembra, 2023Obavještenje o nabavci _ Instrument za geodetsko snimanje-GNSS_GPS (prijemnik i kontroler)_ br. 186-7-1-869-3-68_23 od 07.12.2023. godine155,6 KB7 Decembra, 2023Obavještenje o nabavci _ Tečni hlor, natrijum hipohlorit i baždarenje hlornih boca_ br. 186-1-1-1-3-1_24 od 04.01.2024. godine157,4 KB4 Januara, 2024Obavještenje o nabavci usluga iz Aneksa II_ Hotelske usluge za 2024. god. _ br. 186-9-2-1-22-2_24 od 05.01.20244.149,5 KB5 Januara, 2024Obavještenje o nabavci usluga iz Aneksa II_ Ugostiteljske usluge za 2024. god._ br. 186-9-2-2-22-3_24 od 05.01.2024.149,8 KB5 Januara, 2024Obavještenje o nabavci usluga iz Aneksa II_ Usluge stručnog usavršavanja za 2024. god._ br. 186-9-2-3-22-4_24 od 05.01.2024.149,7 KB5 Januara, 2024Obavještenje o nabavci _ Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine_ br. 186-7-2-18-3-6_24 od 25.01.2024.godine162,0 KB25 Januara, 2024Obavještenje o nabavci_ Usluge štampanja biltena br. 186-7-2-94-3-30_24 od 29.02.2024. godine157,4 KB29 Februara, 2024Obavještenje o nabavci_ Vodomjeri, nadogradnja za daljinsko očitavanje zonskih vodomjera i zonski vodomjeri_ br. 186-1-1-95-3-31_24 od 04.03.2024. godine157,2 KB4 Marta, 2024Obavještenje o nabavci usluga iz Aneksa II_ Poštanske usluge_ br. 186-2-4-22-32_24 od 04.03.2024. godine149,7 KB4 Marta, 2024Obavještenje o nabavci_ Fazonski komadi i priključni materijal_ br. 186-1-1-96-3-33_24 od 06.03.2024. godine157,0 KB6 Marta, 2024Obavještenje o nabavci_ Usluge štampanja i kovertiranja računa i usluge štampanja obavještenja_ 186-7-2-99-3-34_24 od 08.03.2024. godine157,6 KB8 Marta, 2024Obavještenje o nabavci_ Fazonski komadi sa prirubnicama_ br. 186-1-1-97-3-35_24 od 08.03.2024. godine157,0 KB8 Marta, 2024Obavještenje o nabavci _ Nehrđajuće popravne spojnice_br. 186-1-1-98-3-36_24 od 08.03.2024. godine157,0 KB8 Marta, 2024Obavještenje o nabavci_Fazonski komadi tipaU-BS, E-BS, E-KS, MDK,E-PHD_br. 186-1-1-100-3-37_24 od 08.03.2024. godine157,3 KB8 Marta, 2024Obavještenje o nabavci_ Vodovodne cijevi_ br. 186-1-1-101-3-38_24 od 13.03.2024. godine157,1 KB13 Marta, 2024Obavještenje o nabavci_ Kanalizacione cijevi i priključni materijal_ br. 186-1-1-102-3-39_24 od 13.03.2024. godine157,3 KB13 Marta, 2024Obavještenje o nabavci_PP-R cijevi i fitinzi_br. 186-1-1-103-3-40_24 od 19.03.2024. godine157,2 KB19 Marta, 2024Obavještenje o nabavci_Fazonski komadi za elektrofuziono i sučeono zavarivanje_ br. 186-1-1-186-3-41_24 od 19.03.2024. godine157,2 KB19 Marta, 2024Obavještenje o nabavci _ Tečni hlor, natrijum hipohlorit i usluge baždarenja hlornih boca br. 186-1-1-189-3-46_24 od 27.03.2024. godine157,4 KB27 Marta, 2024Informacije o PPBOO _ Usluge izdavanja dodatnog broja stručnih mišljenja vezanih za usluge laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće br. 186-4-2-273-20-1_24 od 22.04.2024.156,8 KB22 Aprila, 2024Obavještenje o nabavci_ Kancelarijski materijal_ br. 186-7-1-431-3-58_24 od 10.06.2024. godine173,6 KB10 Juna, 2024
.

Odluke

Odluka o izboru_ Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera_ br. 5139-op-23_19-7 od 20.01.2020. godine764,1 KB21 Januara, 2020Odluka o izboru _ Kolektivno osiguranje zaposlenih_ br. 140-kz-01_20-6 od 04.02.2020. godine726,3 KB4 Februara, 2020Odluka o izboru_ Osiguranje imovine_ br.140-kz-01_20-6 od 04.02.2020. godine697,3 KB4 Februara, 2020Odluka o poništavanju postupka javne nabavke_ Dodatno osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_ br. 141-kz-02_20-6 od 10.02.2020. godine498,8 KB10 Februara, 2020Odluka o izboru_ Kamera sa monitorom za snimanje vodovodnih cijevi promjera 20-50 mm i detektor plina br. 382-kz-03_20-3 od 19.02.2020. godine739,2 KB20 Februara, 2020Odluka o izboru _ Dugoročno kreditno zaduženje po kreditnoj liniji iz sredstava fondova kojima upravlja Investiciono- razvojna banka Republike Srpske br. 1710-op-07_20-6 od 22.06.2020.757,7 KB22 Juna, 2020Odluka o izboru_ Dodatno osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_ br. 964-kz-0_21-6 od 05.04.2021735,9 KB5 Aprila, 2021Odluka o izboru_ Kancelarijski materijal_ Lot 1 Registratori i fascikle_ br. 707-kz-02_21-6 od 14.04.2021805,6 KB15 Aprila, 2021Odluka o izboru_ Kancelarijski materijal_Lot 2_ Fotokopir papir i papir za ploter_ br. 707- kz-02_21-6 od 14.04.2021.788,9 KB15 Aprila, 2021Odluka o izboru_ Kancelarijski materijal_Lot 3 Kancelarijske potrepštine_ br.707-kz-02_21-6 od 14.04.2021.797,4 KB15 Aprila, 2021Odluka o izboru_ Kancelarijski materijal_Lot 4 Obrasci_ br. 707-kz-02_21-6 od 14.04.2021.788,0 KB15 Aprila, 2021Odluka o izboru_ Radna odjeća_ br. 1023-kz-04_21-6 od 11.05.2021.1,3 MB12 Maja, 2021Odluka o izboru_ Autoodgovornost sa autonezgodom i kasko osiguranje _ br. 1717-kz-05_21-6 od 25.05.2021.777,7 KB26 Maja, 2021Odluka o izboru_ Računar i baterije za UPS_ br.2143-kz-06_21-6 od 02.08.2021.766,4 KB2 Augusta, 2021Odluka o izboru-Motor za pumpu Grundfos SP 215-2_br.3206-kz-08_21-6 od 18.08.2021.1,0 MB19 Augusta, 2021Odluka o izboru_ Gorivo za motorna vozila _ br. 3118-op-07_21-6 od 27.08.2021. godine1.018,8 KB27 Augusta, 2021Odluka o poništenju postupka_ Računarska oprema i rezervni dijelovi za računare_ br. 3259_kz-09_21-6 od 06.09.2021.927,4 KB6 Septembra, 2021Odluka o izboru_ Računarska oprema i rezervni dijelovi za računare_ br. 3259-kz-09_pp_21-6 od 23.09.2021.1,1 MB24 Septembra, 2021Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_ Računarska oprema i rezervni dijelovi za računare_ br. 3259-kz-09_pp_21-8 od 24.09.2021.godine1,3 MB24 Septembra, 2021Odluka o izboru _ Teretna mororna vozila _ br. 416-op-11_21-6 od 29.10.20211,0 MB1 Novembra, 2021Odluka o izboru_ Asfaltiranje prekopa nakon izvršene sanacije kvarova sa pripremnim predradnjama_ br.4103-op-10_21-6 od 25.11.2021. godine1,2 MB25 Novembra, 2021Odluka o izboru_ Vertikalne buster pumpe_ br. 4736-kz-12_21-6 od 29.11.2021. godine1,0 MB30 Novembra, 2021Odluka o poništenju postupka_ Motor za pumpu KSB UPA 350-128_2 _ br. 4794-kz-15_21-6 od 29.11.2021. godine597,8 KB30 Novembra, 2021Odluka o izboru_ Ferkventni regulatori_ br- 4739-kz-13_21-3 od 29.11.2021. godine952,3 KB30 Novembra, 2021Odluka o izboru_ Elektroakustični loggeri šuma s radijskim prenosom podataka br.4782-op-14_21-6 od 06.12.2021.1,1 MB6 Decembra, 2021Odluka o izboru_ Digitalno akustični lokator curenja vode_ br. 5098-op-16_21-6 od 17.01.2022 godine1,2 MB17 Januara, 2022Odluka o izboru_ Gotov beton_ br. 5309-op-17_21-6 od 18.01.2022. godine1,2 MB18 Januara, 2022Odluka o izboru _ Lot 1 Kolektivno osiguranje zaposlenih_ br. 94-kz-02_22-6 od 04.02.2022. godine1,2 MB4 Februara, 2022Odluka o izboru_ Lot 2 Osiguranje imovine br. 94-kz-02_22-6 od 04.02.2022. godine1,2 MB4 Februara, 2022Odluka o izboru_ Štampanje obrazaca računa za usluge vodovoda i kanalizacije _ br. 145-kz-03_22-6 od 07.02.2022. godine1,4 MB8 Februara, 2022Odluka o izboru_ Fazonski komadi sa prirubnicama_ br. 233-op-05_22-6 od 02.03.2022. godine1,1 MB3 Marta, 2022Odluka o izboru_ Fazonski komadi i priključni materijal_ br.222-op-04_22-6 od 07.03.2022. godine1,0 MB7 Marta, 2022Odluka o izboru_ Fazonski komadi tipa U-BS, E-BS, E-KS MDK, E-PHD_ br. 250-op-06_22-6 od 07.03.2022. godine1,0 MB7 Marta, 2022Odluka o izboru_ Fazonski komadi za elektrofuziono i sučeono zavarivanje_ br. 270-op-09_22-6 od 07.03.2022. godine1,0 MB7 Marta, 2022Odluka o izboru_ Vodovodne cijevi _ br- 270-op-09_22-6 od 07.03.2022. godine1,1 MB7 Marta, 2022Odluka o izboru_ Kanalizacione cijevi_ br. 268-op-08_22-6 od 09.03.2022. godine1,0 MB9 Marta, 2022Odluka o izboru_ Hlor, hipohlorit i baždarenje hlornih boca_ br. 505-op-10_22-6 od 10.03.2022. godine1,1 MB10 Marta, 2022Odluka o izboru_ Potopna bunarska pumpa sa elektromotorom_ br. 93-op-01_22-6 od 21.03.2022. godine1,2 MB21 Marta, 2022Odluka o izboru_ Usluge štampanja biltena_ br. 873-kz-12_22-6 od 25.03.2022. godine1,2 MB25 Marta, 2022Odluka o izboru_ Nehrđajuće popravne spojnice_ br. 694-op-11_22-6 od 30.03.2022. godine1,2 MB30 Marta, 2022Odluka o poništenju postupka javne nabavke_ Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti_ br. 1280-kz-14_22-6 od 11.04.2022. godine690,4 KB12 Aprila, 2022Odluka o izboru_ Računarska oprema i rezervni dijelovi za računare_ br. 1187-kz-13_22-6 od 15.04.2022.1,0 MB15 Aprila, 2022Odluka o izboru_ Kancelarijski materijal_ Lot 1 _ br. 1622-kz-15_22-6_l1 od 11.05.2022. godine1,2 MB12 Maja, 2022Odluka o izboru_ Kancelarijski materijal_ Lot 2 _ br. 1622-kz-15_22-6_l2 od 11.05.2022 . godine1,2 MB12 Maja, 2022Odluka o izboru_ Kancelarijski materijal_ Lot 3 _ br. 1622-kz-15_22-6_l3 od 11.05.2022. godine1,2 MB12 Maja, 2022Odluka o poništenju postupka _ Lot 4_br.1622-kz-15_22-6_l4 od 11.05.2022. godine738,8 KB12 Maja, 2022Odluka o izboru_ Osiguranje motornih vozila_ br.1995-kz-16_22-6 od 17.06.2022. godine1,2 MB20 Juna, 2022Odluka o izboru_ Kancelarijski mateterijal _ Obrasci _ br. 1622-kz-15_pp-l4_22-6 od 07.07.20221,1 MB8 Jula, 2022Odluka o izboru_ Računarska oprema_ br. 2938-kz-18_22-6 od 03.08.2022. godine1,2 MB3 Augusta, 2022Odluka o izboru_ Održavanje i popravke bunarskih pumpi za vodu_ br. 2602-op-17_22-6 od 03.08.20221,1 MB3 Augusta, 2022Odluka o izboru _ Radna odjeća_ br. 3460-kz-18_22-5 od 22.09.20221,1 MB22 Septembra, 2022Odluka o izboru_ Zamjena (sanacija) vodovodne mreže i kućnih priključaka u Ul. Dragice Škorić_ br. 4214-kz-20_22-7 od 24.11.2022.1,2 MB24 Novembra, 2022Odluka o izboru_ Vodomjeri_ br. 4500-op-21_22-6 od 18.01.2023. godine1,1 MB18 Januara, 2023Odluka o izboru_ Tečni hlor, natrijum hipohlorit i baždarenje hlornih boca_ br. 4559-op-22_22-6 od 18.01.2023. godine1,1 MB18 Januara, 2023Odluka o izboru_ Potopna bunarska pumpa sa elektromotorom_ br-4602-op-23_22-6 od 26.01.20231,0 MB26 Januara, 2023Odluka o poništenju postupka_Usluge preuzimanja el.pisma, štampanja, kovertiranja i prenosa računa_ br. 104-op-01_23-6 od 06.02.2023848,7 KB8 Februara, 2023Odluka o izboru_ Usluge u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju_ br. 104-op-01_23-2 od 06.02.2023_ od 06.02.2023. .1,2 MB8 Februara, 2023Odluka o izboru_ Kolektivno osiguranje zaposlenih br. 192-kz-02_23-6 od 07.02.2023. godine1,4 MB8 Februara, 2023Odluka o izboru_ Osiguranje imovine_ br. 192-kz-02_23-6 od 07.02.2023. godine1,3 MB8 Februara, 2023Odluka o izboru_ Usluge preuzimanja el.pisma, štampanja,kovertiranja.i prenosa računa_ br. 496-op-03_23-6 od 14.03.2023.1,1 MB14 Marta, 2023Odluka o izboru_ Fazonski komadi sa prirubnicama_ br. 531-op-04_23-6 od 13.03.2023. godine1,2 MB14 Marta, 2023Odluka o izboru_ Fazonski komadi i priključni materijal_ br. 532-op-05_23-6 od 16.03.2023. godine1,1 MB16 Marta, 2023Odluka o izboru_ Vodovodne cijevi_ br. 534-op-07_23-6 od 16.03.2023. godine1,1 MB16 Marta, 2023Odluka o izboru_ Kanalizacione cijevi_ br. 562-op-08_23-6 od 16.06.2023. godine1,1 MB16 Marta, 2023Odluka o izboru_ Usluge štampanja biltena_ br. 1007-kz-11_23-6 od 29.03.2023. godine1,2 MB29 Marta, 2023Odluka o izboru _ Nehrđajuće popravne spojnice_ br. 761-op-09_23-6 od 29.03.2023. godine1,1 MB29 Marta, 2023Odluka o izboru_ Fazonski komadi tipa U-BS, E-BS, E-KS, MDK I E-PHD_ br. 533-op-06_23-6 od 30.03.2023. godine.1,2 MB31 Marta, 2023Odluka o izboru _Fazonski komadi za elektrofuziono i sučeono zavarivanje br. 574-op-10_23-6 od 31.03.2023. godine.1,1 MB31 Marta, 2023Odluka o izboru_ Servisiranje, ispitivanje i verifikacija vodomjera_ br. 1617-op-12_23-6 od 15.06.2023.1,5 MB15 Juna, 2023Odluka o izboru_ Lot 1 Registratori i fascikle_ br. 1723-kz-13_23-6-l1 od 15.06.2023.1,3 MB15 Juna, 2023Odluka o izboru_ Lot 2 Fotokopir papir i papir za ploter_ br. 1723-kz-13_23-6-l2 od 15.06.2023.1,3 MB15 Juna, 2023Odluka o izboru_ Lot 3 Kancelarijske potrepštine_ br. 1723-kz-13_23-6-l3 od 15.06.2023.1,3 MB15 Juna, 2023Odluka o izboru_ Osiguranje od AO sa AN i kasko osiguranje _ br. 1884-kz-14_23-6 od 15.06.2023.1,3 MB15 Juna, 2023Rješenje_ Osiguranje_ AO sa AN i kasko osiguranje br. 1184-kz-14_23-8 od 26.06.2023. godine194,2 KB26 Juna, 2023Odluka o izboru_ Kancelarijski materijal- OBRASCI_ br. 2444-kz-16_23-6 od 27.07.2023.1,2 MB28 Jula, 2023Odluka o izboru _ Računarska i mrežna oprema_ br. 2966-kz-17_23-6 od 11.09.2023. godine1,9 MB13 Septembra, 2023Rješenje_ Osiguranje sa autonezgodom i kasko osiguranje_ br. 1884-kz-14_23-9 od 13.09.2023. godine1,8 MB14 Septembra, 2023Rješenje_ Lot 1 Računari, monitori, baterije za UPS_ br, 2966-kz-17_23-8 od 22.09.2023.362,8 KB22 Septembra, 2023Odluka o izboru_ Usluge laboratorijskog ispitivanja vode za piće_ br. 2357-ppbo-15_23-5 od 24.10.2023.1,3 MB26 Oktobra, 2023Odluka o izboru_ Računarska oprema_ br. 3488-kz-18_23-6 od 26.10.2023.1,2 MB27 Oktobra, 2023Zaključak br. 3783_op_19_23-4 od 06.11.2023. godine1,2 MB6 Novembra, 2023Odluka o izboru_ Kombinovana radna mašina rovokopač utovarivač br. 3783-op-19_23-7 od 27.11.202023. godine1,3 MB27 Novembra, 2023Odluka o izboru_ Održavanje bunarskih pumpi za vodu_ br. 3945-op-20_23-6 od 07.12.2023. godine1,1 MB7 Decembra, 2023Odluka o izboru _ Instrument za geodetsko snimanje_ br. 4308-kz-21_23-6 od 03.01.2024. godine1,2 MB4 Januara, 2024Odluka o poništenju postupka JN_ Tečni hlor,natrijum hipohlorit i baždarenje hlornih boca br. 10-op-01_24-6 od 05.02.2024.1,1 MB6 Februara, 2024Odluka o izboru_ Lot 1 Kolektivno osiguranje zaposlenih_ br. 237-kz-02_24-6 od 27.02.2024. godine100,6 KB27 Februara, 2024Odluka o izboru_ Lot 2 Osiguranje imovine_ br. 237-kz-02_24-6 od 27.02.2024.94,3 KB27 Februara, 2024Odluka o izboru _ Usluge štampanja biltena_ br. 692-kz-03_24-6 od 15.03.2024. godine1,9 MB15 Marta, 2024Odluka o izboru br. 843-kz-08_24-6 od 21.03.2024. godine1,9 MB21 Marta, 2024Odluka o izboru_Vodomjeri, nadogradnja za daljinsko očitavanje zonskih vodomjera i zonski vodomjeri_br- 721-op-04_24-6 od 03.04.2024. godine1,3 MB5 Aprila, 2024Odluka o izboru_ Fazonski komadi i priključni materijal_br. 782-op-05_24-6 od 08.04.2024. godine1,9 MB9 Aprila, 2024Odluka o izboru_ Fazonski komadi sa prirubnicama_br. 841-op-06_24-6 od 09.04.2024. godine1,8 MB11 Aprila, 2024Odluka o izboru_ Fazonski komadi tipa U-BS, E-BS, E-KS, MDK, E-PHD_br. 850-op-09_24-6 od 09.04.2024. godine1,9 MB11 Aprila, 2024Odluka o izboru_ Nehrđajuće popravne spojnice_br. 842-op-07_24-6 od 09.04.2024. godine1,9 MB11 Aprila, 2024Odluka o izboru_Vodovodne cijevi_ br. 882-op-10_24-6 od 15.04.2024. godine1,9 MB15 Aprila, 2024Odluka o izboru_Kanalizacione cijevi i priključni materijal_ br. 883-op-11_24-6 od 15.04.2024. godine1,9 MB15 Aprila, 2024Odluka o izboru _ Fazonski komadi za elektrofuziono i sučeono zavarivanje_ br. 913-op-13_24-6 od 17.04.2024. godine1,9 MB18 Aprila, 2024Odluka o izboru_ PP-R cijevi i fitinzi_br. 912-op-12_24-6 od 17.04.2024. godine1,4 MB18 Aprila, 2024Odluka o izboru_Tečni hlor, natrijum hipohlorit i usluge baždarenja hlornih boca_ br. 1076-op-14_24-6 od 26.04.2024. godine1,4 MB26 Aprila, 2024

Osnovni elementi ugovora