Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Organi upravljanja i organizaciona struktura

UPRAVA PREDUZEĆA

Slika2

Dragan Stamenić, dipl.ing.građ.

v.d. Direktor

Rođen je 18.1.1987. godine u Prijedoru. Osnovnu i srednju Građevinsku školu završio je u Prijedoru, a 2012. godine diplomirao na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banjaluci.

Radni odnos zasnovao je u „Vodovod“ a.d. Prijedor 2012. godine, na radnom mjestu inženjera za mreže i projektovanje. Od 2016. godine obavljao je dužnost rukovodioca službe za razvoj i ekologiju „Vodovoda“ a.d. Prijedor. Za izvršnog direktora za tehničke poslove „Vodovoda“ a.d. Prijedor imenovan je 15. oktobra 2019. godine.

U svojstvu odgovornog projektanta učestvovao je u mnogim projektima „Vodovoda“ a.d. Prijedor. Učestvovao je na više specijalističkih savjetovanja i seminara iz oblasti vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda.

Na dužnost vršioca dužnosti direktora „Vodovoda“ a.d. Prijedor stupio je 31. maja 2022. godine.

Otac je jednog djeteta.


533966_325483370864254_245916383_n

Aleksandra Pašalić, dipl.ecc.

v.d. Izvršni direktor za ekonomske poslove

Rođena je 9.3.1981. godine u Prijedoru. Osnovnu i srednju Ekonomsku školu završila je u Prijedoru, a diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Brčkom.
Radni odnos zasnovala je u „Vodovod“ a.d. Prijedor u septembru 2007. godine, gdje je radila na poslovima internog kontrolora i na poslovima plana i analize.
Od 10.8.2018. godine obavlja dužnost izvršnog direktora za ekonomske poslove „Vodovoda“ a.d. Prijedor.
Učestvovala je na više specijalističkih savjetovanja i seminara iz oblasti interne kontrole, finansija i računovodstva.
Majka je dvoje djece.

SKUPŠTINA AKCIONARA
NADZORNI ODBOR
  • Živko Babić, dipl.ecc, predsjednik
  • Nikola Kesić, dipl.ecc., član
  • Dejan Rendić, dipl.ecc., član
ODBOR ZA REVIZIJU
  • Vinka Pekija, dipl.ecc., predsjednik
  • Radana Petković, dipl.ecc., član
  • Manojlo Marčetić, dipl.pravnik, član

ORGANIZACIONA STRUKTURA

* KLIKNITE NA SLIKU  ZA VEĆI PRIKAZ