Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Posjeta Švajcarskoj

Posjeta Švajcarskoj

Posjeta Švajcarskoj u avgustu 2011. godine pružila je odličnu priliku da se Vodovodu Prijedor i Gradu Prijedor pokažu mnoge dobre strategije upravljanja kvalitetom uvedene i kroz SECO projekat, kao što su kontrolne liste za proaktivno održavanje, koje omogućavaju da objekti ostanu u funkciji tokom predviđenog vijeka trajanja.