Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Laboratorija

Laboratorija

U okviru SECO projekta izvršena je sanacija i opremanje prostorije laboratorije, čime su unaprijeđeni kapaciteti za praćenje kvaliteta vode na osnovu uzoraka uzetih na lokacijama od izvorišta do distributivne mreže.

Obučeno osoblje laboratorije Vodovoda Prijedor kroz redovna uzorkovanja i analize ispravnosti vode brine o održavanju visokog kvaliteta vode koju Vodovod Prijedor crpi i distribuira našim korisnicima.