Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Urije

Urije

U dijelu naselja Urije urađena je kompletna rekonstrukcija vodovodne mreže, završno sa priključnim šahtovima i zamjenom vodomjera. Radovi su izvođeni u obuhvatu između ulica Kozarska, 29. Novembar i Prvomajska, kao i obuhvatu između ulica Krajiških brigada, Mile Rajlića i Kozarska.

Urađena je rekonstrukcija za 500 domaćinstava. Ovaj dio naselja se snadijeva vodom sa cjevovoda DN 350 mm, koji se nalazi u Kozarskoj ulici. Takođe je omogućeno da se zatvaranje vode vrši po ulicama, gdje su planski postavljeni zatvarači.

Ukupno je izvedeno oko 19400 m cjevovoda različitih profila (Ø25–Ø160).