Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Crno Vrelo – sekundarna mreža

 Crno Vrelo – sekundarna mreža

Regionalni projekat vodosnabdijevanja “Crno Vrelo” (Donji Pervan – Petrov Gaj) je zajednički projekat Grada Prijedor i Grada Banja Luka. Projektom je predviđena izgradnja zajedničkih objekata, kao i objekata na području svakog grada. 11 naselja na području grada Prijedor koja graniče sa gradom Banja Luka (oko 11.500 stanovnika) snabdijevaće se vodom sa sistema Crno Vrelo: Jelićka, Gradina, Marićka, Krivaja, Niševići, Bistrica, Omarska, Lamovita, Kevljani, Petrov Gaj i Kamičani.

Na području grada Prijedora 2011. godine je završen primarni sistem i to: dvije pumpne stanice, dva rezervoara i transportni cjevovod između njih, a izgradnja zajedničkih objekata je u završnoj fazi.

Finansiranje izgradnje sekundarne vodovodne mreže regionalnog sistema vodosnabdijevanja Crno Vrelo na području Prijedora omogućeno je zahvaljujući aranžmanu sa EIB. 2014.godine završeno je izvođenje 61 km sekundarne vodovodne mreže sa 198 razdjelnih šahtova na području Prijedora, preko koje će navedenih 11 naselja biti priključeno na primarni sistem vodosnabdijevanja.

Sljedeće godine očekuju se radovi na tercijarnoj mreži i kućnim priključcima.