Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Obavještenje za korisnike o obavezi održavanja unutrašnjih instalacija

„Vodovod“ a.d. Prijedor u posljednje vrijeme ima problema sa povećanim brojem kvarova na unutrašnjim instalacijama u stambenim zgradama.  Zbog toga želimo da podsjetimo naše korisnike na njihove obaveze u pogledu održavanja vodovodnih instalacija.

Prema članu 2. Odluke o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji, individualni potrošači i zajednice etažnih vlasnika su dužni da održavaju unutrašnje instalacije u ispravnom stanju, kao i da rješavaju eventualne probleme sa istim: „Pod javnim vodovodom, u smislu ove Odluke, smatraju se objekti i uređaji sistema za zahvatanje i isporuku vode za piće vodovodnom mrežom do glavnog mjernog instrumenta (vodomjera) potrošača, uključujući i mjerni instrument, te crpna postrojenja i rezervoari, kojima upravlja Javno preduzeće „Vodovod“ a.d. Prijedor. Svi ostali objekti i uređaji od glavnog mjernog instrumenta do izliva vode, koji služe za snabdijevanje vodom iz javnog vodovoda, smatraju se unutrašnjom vodovodnom instalacijom – u vlasništvu potrošača, i dužan ih je održavati“.

Član 23. Odluke o javnom vovovodu i javnoj kanalizaciji: „Troškovi opravke vodomjerne garniture zbog neispravnosti, smrzavanja i lošeg održavanja vodomjernog okna padaju na teret korisnika. Vodovod pismenim putem upozorava korisnika vodovodnog priključka o uočenim nepravilnostima u vodomjernom oknu, koje je korisnik  dužan otkloniti u roku od 10 dana, od dana prijema upozorenja“.

O urađenim instalacijama korisnici su dužni obavijestiti „Vodovod“, zbog fakturisanja vode.

„Vodovod“ je proteklih mjeseci izvršio isključenje nekoliko ulaza u gradu, zbog gubitaka koji su nastali zbog kvara na unutrašnjim instalacijama u ovim zgradama, koji nisu u nadležnosti „Vodovoda“ a korisnici nisu ništa preduzeli na rješavanju problema. Takav je slučaj bio sa dvije zgrade na Pećanima, dvije zgrade u Ulici Vuka Karadžića i jednim ulazom u rudničkim zgradama.

Kako bismo izbjegli nepotrebne probleme, a u cilju njegovanja dobre saradnje sa našim korisnicima, želimo da podsjetimo zajednice etažnih vlasnika i vlasnike stanova na njihovu obavezu održavanja unutrašnjih instalacija u ispravnom stanju.

Takođe, molimo zajednice etažnih vlasnika i vlasnike stanova da se jave u „Vodovod“ ako primijete veću potrošnju na računu, kako bismo zajedno definisali problem i način njegovog rješavanja.

S poštovanjem,

“Vodovod” a.d. Prijedor

Comments are closed.