Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Sistem vodosnabdijevanja

Sistem vodosnabdijevanja

Sistem vodosnabdijevanja čine 7 bunara na izvorištu „Tukovi-Mataruško polje“ na lijevoj obali rijeke Sane i 1 bunar na izvorištu „Prijedorčanka“ na desnoj obali Sane, 1 bunar za vodosnabdijevanje Donje Dragotinje, 2 kaptirana kraška vrela: „Ratkovo Vrelo“ i „Vrijeska“ za vodosnabdijevanje Kozarca i okolnih naselja u povoljnim hidrološkim uslovima, pumpne stanice sa njihovom hidromašinskom i elektro opremom, 15 rezervoara sa oko 8500 m3 rezervoarskog prostora, sabirna komora od 300 m3, jedna prekidna komora i glavni  cjevovodi distributivne vodovodne mreže u dužini od preko 624 km.

Ukupan broj potrošača iznosi 25.364, prema sljedećim kategorijama:

 • Domaćinstva 23.435
 • Privreda i budžetski potrošači      493
 • Zanatski sektor   1.436

Trenutno oko 92,8% potrošača ima ugrađene vodomjere, a broj potrošača kod kojih se potrošnja obračunava paušalno se konstantno smanjuje.

Sistem obezbjeđuje 24-časovno snabdijevanje pitkom vodom oko 75.000 stanovnika, što znači da pokrivenost stanovništva uslugama vodosnabdijevanja iznosi oko 75%.

Sistem vodosnabdijevanja se sastoji od nekoliko podsistema:

 1. Centralni gradski podsistem sa prigradskim naseljima
 2. Podsistem Prijedor-Hambarine-Ljubija
 3. Podsistem Prijedor-Bišćani-Cikote i Volar
 4. Podsistem Prijedor-Kozarac-Kamičani
 5. Podsistem Donja Dragotinja
 6. U narednom periodu treba da se završi regionalni vodovodni sistem „Crno Vrelo“ koji će vodom snabdijevati 11 naselja u jugoistočnom dijelu grada.

Kroz Projekat vodosnabdijevanja Prijedora (2008.-2011.) urađena je rekonstrukcija i izgradnja osnovnih elemenata sistema ali, osim u jednom manjem gradskom naselju, u okviru projekta nije rađena rekonstrukcija distributivne mreže, koja je u veoma lošem stanju. Najveći dio distributivne mreže je star preko 50 godina i izgrađen je od cijevi različitih materijala i profila. Postojeće stanje distributivne mreže je uzrok velikih fizičkih gubitaka u sistemu vodosnabdijevanja, koji iznose oko 60% i velikog broja kvarova, koji je u 2022. godini iznosio 4.500. Kroz aktuelni aranžman sa EIB u 2016. i 2017. godini urađena je rekonstrukcija distributivne mreže u naseljima Raškovac, Gašića Naselje, Janjića Pumpa i dijelu naselja Urije – Čirkin polje, čime je djelimično poboljšano stanje cjelokupne mreže, kao i proširenje sistema u pojedinim naseljima. Pored projekata koji su se odnosili na rekonstrukciju, realizovani su i projekti proširenja vodovodnog sistema u ulicama Vuka Karadžića, Ive Andrića, VI Krajiške brigade i drugi manji projekti.

Svi objekti: pumpne stanice, bunari i rezervoari uvezani su sa kontrolnim centrom SCADA, odakle se vrši daljinski nadzor i upravljanje objektima.

Svi podaci o sistemu vodosnabdijevanja se unose u GIS (Geografski informacioni sistem).

Osnovna djelatnost

Preduzeća je obavljanje javnih vodnih usluga vodosnabdijevanja oko 75.000 stanovnika i odvodnje otpadnih voda.

Misija

Misija “Vodovoda” a.d. Prijedor je obezbjeđenje pitke vode i odvođenje otpadnih voda za sve stanovnike, privredna društva i javne ustanove u Gradu Prijedor, briga o zdravlju stanovnika i bezbjednom vodosnabdijevanju i o visokom nivou kvaliteta zaštite životne sredine.

Vizija

„Vodovod“ nastoji da postane još efikasniji i uspješniji u izvršavanju svojih obaveza, pružanju usluga korisnicima i da postane ekonomski održiv.

052/237-718

Vlasnička struktura

Vlasnička struktura akcijskog kapitala „Vodovoda“ a.d. Prijedor je sljedeća:

 • Grad Prijedor 74,70 %
 • Grupa Fortis DOO Banja Luka 14,77 %
 • Ostali akcionari 10,53 %

„Vodovod“ a.d. Prijedor je preduzeće od posebnog društvenog interesa. Zapošljava 110 radnika koji su osposobljeni da uspješno održavaju i razvijaju svoj sistem i upravljaju preduzećem tako da se obezbijedi samoodrživo poslovanje.

Vizija

„Vodovod“ a.d. Prijedor obavlja osnovnu djelatnost vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda. Proizvodi, kontroliše i isporučuje vodu u potrebnim količinama standardnog kvaliteta za piće neprekidno 24 h za oko 60.000 stanovnika. Prikuplja i odvodi, a u budućnosti će i da prečišćava gradske i industrijske otpadne vode. Posljednjih godina „Vodovod“ Prijedor je razvio i djelatnost projektovanja vodovodnih i kanalizacionih sistema za sopstvene potrebe i pružanje eksternih usluga.