Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Ulica Vuka Karadžića

Ulica Vuka Karadžića

U Ulici Vuka Karadžića urađena je kompletna zamjena postojeće vodovodne mreže do priključnih šahtova koje ima svaka zgrada u toj ulici. Urađeni su sekundarni zatvarači i zamijenjeni svi vodomjeri u šahtovima.

Ukupno je izvedeno 1000 m vodovodne mreže profila od Ø63 do Ø 160 mm.