Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Rekonstrukcija šahtova

Rekonstrukcija šahtova

U glavnim šahtovima u gradu urađena je zamjena starih i dotrajalih ventila, čime je omogućeno izolovanje dijelova naselja bez gašenja pumpi u slučaju kvara.

U sklopu ovog projekta urađeno je i povezivanje dvije visinske zone preko obarača pritiska, gdje daljinskim načinom upravljanja iz kontrolne sobe SCADA koja se nalazi u upravnoj zgradi „Vodovoda“ kontrolišemo pritiske i protoke u prvoj zoni.