Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Kanalalizacija u Tukovima

Kanalizacija u Tukovima

Primarna kanalizaciona mreža u naselju Tukovi završena je 2009. godine.

2014. godine počeli su radovi na izgradnji sekundarne kanalizacione mreže sa kućnim priključcima. Urađen je veći dio sekundarne mreže, a završetak radova očekuje se sljedeće godine.

Radovi se finansiraju sredstvima iz aranžmana sa Evropskom investicionom bankom, a planirano je da se na mrežu priključi oko 900 domaćinstava.

Izgradnja kanalizacionog sistema u naselju Tukovi je od prioritetnog značaja, jer se u Tukovima nalaze bunari sa kojih se grad snabdijeva pitkom vodom. Izgradnjom kanalizacionog sistema u Tukovima trajno će se otkloniti mogućnost zagađenja izvorišta, s obzirom na to da su otpadne vode iz stambenih objekata izgrađenih u zonama zaštite izvorišta najveći potencijalni uzrok zagađenja vode.