Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

B2 Hambarine

B2 Hambarine

Zamjena transportnog cjevovoda od bunara B2 do rezervoara Hambarine u dužini od 3 km

 

U sklopu ovog projekta urađena je zamjena postojećeg cjevovoda LG DN 200 novim cjevovodom od materijala PEHD Ø 315 mm.

Ovom rekonstrukcijom riješen je problem gubitaka od bunara B2 u naselju Tukovi prema rezervoaru Hambarine. Ukupno je izvedeno 3000 m pomenutog cjevovoda.