Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Potpisivanje Ugovora između Grada Prijedor i „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Jedan od najznačajnijih koraka je potpisivanje „Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području grada Prijedora“ između „Vodovoda“ a.d. Prijedor i Grada Prijedor u julu 2017. godine.

Ovaj Ugovor, kojim se definišu prava i obaveze „Vodovoda“ i Grada Prijedor kao većinskog vlasnika preduzeća, je prvi korak i osnova za sve dalje aktivnosti u okviru projekta.