Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Ciljevi projekta

Početni ciljevi projekta:

 • Podržati jačanje operativnih i finansijskih performansi vodovodnih poduzeća sa ciljem trajnog osiguranja održivosti pružanja kvalitetnih i neprekidnih usluga stanovnicima lokalne zajednice (uključujući pravedan sistem subvencioniranja socjalno ugroženih stanovnika);
 • Podržati jačanje kapaciteta vodovodnog poduzeća i jedinice lokalne samouprave i osposobiti ih za izradu zahtjeva i dobijanje kreditnih sredstava kao i njihovo vraćanje (uključujući podršku izradi potrebne tehničke dokumentacije –”bankable”);
 • Jačati komunikaciju lokalne administracije (Skupština, Odsjek za komunalne poslove) sa upravom vodovodnog poduzeća, kao i sa korisnicima usluga (transparentnost rada).

 

Ciljevi projekta u sektoru:

 • Ovo nije tek projekat tehničke pomoći, cilj je promjena svijesti o upravljanju javnim poduzećem.
 • PROMJENA je potrebna kod:
  • Uprave i zaposlenih u javnom poduzeću,
  • Osnivača (Jedinica lokalne samouprave),
  • Potrošača (kupci usluga).