Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Ugovori sa potrošačima

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA IZMEĐU „VODOVODA“ A.D. PRIJEDOR I KORISNIKA USLUGA „VODOVODA“

Poštovani sugrađani,

„Vodovod“ a.d. Prijedor pokreće akciju zaključivanja ugovora sa fizičkim i pravnim licima koji su korisnici usluga „Vodovoda“.

Zaključivanje ugovora je obaveza u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Republike Srpske i Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srpske. Ugovorom se jasno definišu prava, obaveze i odgovornosti između „Vodovoda“ kao davaoca usluga i korisnika naših usluga u pogledu snabdijevanja vodom za piće i odvođenja otpadnih voda.

Pozivamo sve naše korisnike da se od 1. februara 2020. godine, svakim radnim danom od 07:00 do 14:00 časova, jave u prostorije „Vodovoda“ u Ul. Kozarska br. 87, u službu naplate, radi zaključivanja ugovora. Fizička lica treba da sa sobom ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica treba da ponesu pečat i kopiju JIB-a.

Tekst ugovora sa fizičkim i pravnim licima naši korisnici mogu naći na web stranici preduzeća (www.vodovod-pd.com) u dijelu „Korisnički servis“. Obavještenje o zaključivanju ugovora biće dostavljeno svim našim korisnicima uz januarske račune.

Sve informacije u vezi potpisivanja ugovora mogu se dobiti na broj telefona 052 237 455, svakim radnim danom od 07:00 do 14:00 časova.

 

S poštovanjem,

„Vodovod“ a.d. Prijedor