Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Prijava kvara

Prijava kvara

Poštovani korisnici, molimo vas da tačno popunite polja elektronskog formulara.
Naši timovi će se potruditi da u što kraćem roku dođu na lokaciju na kojoj ste prijavili kvar.
Napomena:
1. „Vodovod“ otklanja kvarove na instalacijama prije vodomjera i na samom vodomjeru. Vodovodne instalacije poslije vodomjera dužan je da održava potrošač.
2. „Vodovod“ održava kanalizacionu mrežu zaključno sa priključnim šahtom. Sve ostale instalacije su unutrašnje instalacije i o njima se stara potrošač.
3. Prilikom prijave kvara, potrebno je navesti ime i prezime potrošača na čije ime dolaze računi.

Kvarove na mreži možete prijaviti i putem telefona 052/237-718.

Hvala na saradnji!

ONLINE FORMA ZA PRIJAVU KVARA

Poštovani korisnici, molimo vas da tačno popunite polja elektronskog formulara.
Naši timovi će se potruditi da u što kraćem roku dođu na lokaciju na kojoj ste prijavili kvar.