Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Kanalizacioni sistem

Kanalizacioni sistem

Kanalizacioni sistem u Prijedoru projektovan je i prvobitno izgrađen kao kombinovani sistem. Sistem je razvijen u centralnom dijelu gradskog područja, oko glavnog kolektora, koji je tada izgrađen od strane fabrike celuloze i papira „Celpak“. Nakon njegove izgradnje, izgrađeni su primarni i sekundarni kolektori u gradskom području.

Ukupna dužina kombinovanog sistema za prikupljanje otpadnih voda u Prijedoru iznosi oko 250 km, dok se prečnici cijevi kreću od 200 do 2000 mm. „Vodovod“ nema dostupne informacije o cijevnim materijalima za cijeli sistem, ali to su uglavnom betonske, azbestno – cementne, a odnedavno i PVC cijevi. Rječica Puharska se ulijeva u otvoreni kanal, odmah nizvodno od ispusta glavnog kolektora. U uzvodnim dijelovima rječice Puharske, na području naselja Donje i Gornje Puharske, pojedinačne kuće ispuštaju otpadne vode direktno u ovaj vodotok. Otvoreni kanal otpadnih voda prolazi kroz određena prigradska naselja i u skorije vrijeme je djelimično zatvoren (Pećani, Raškovac) i ulijeva se u rijeku Sanu. Grad Prijedor nema uređaj za prečišćavanje otpadnih voda koje se sada ispuštaju u vodotoke rijeke Sane ili njenih pritoka.

Ukupan broj priključaka na kanalizacionu mrežu iznosi 12.285, od toga 10.850 iz kategorije domaćinstava, a ostatak su komercijalni i institucionalni korisnici.

Ukupan broj stanovnika priključenih na kanalizacioni sistem Prijedora je oko 35.000. Pored gradske zone, kanalizacioni sistemi se nalaze i u Ljubiji, Brezičanima, Kozarcu i Omarskoj.

Pokrivenost stanovnika kanalizacionim uslugama iznosi oko 44%.

U narednom periodu planira se veće angažovanje Grada i „Vodovoda“ na snimanju postojeće kanalizacione mreže i izradi potrebne projektne dokumentacije za sanaciju, rekonstrukciju i proširenje sistema.

Osnovna djelatnost

Preduzeća je obavljanje javnih vodnih usluga vodosnabdijevanja oko 70.000 stanovnika i odvodnje otpadnih voda.

Misija

Misija “Vodovoda” a.d. Prijedor je obezbjeđenje pitke vode i odvođenje otpadnih voda za sve stanovnike, privredna društva i javne ustanove u Gradu Prijedor, briga o zdravlju stanovnika i bezbjednom vodosnabdijevanju i o visokom nivou kvaliteta zaštite životne sredine.

Vizija

„Vodovod“ nastoji da postane još efikasniji i uspješniji u izvršavanju svojih obaveza, pružanju usluga korisnicima i da postane ekonomski održiv.

052/237-718

Vlasnička struktura

Vlasnička struktura akcijskog kapitala „Vodovoda“ a.d. Prijedor je sljedeća:

  • Grad Prijedor 74,70 %
  • Grupa Fortis DOO Banja Luka 14,77 %
  • Ostali akcionari 10,53 %

„Vodovod“ a.d. Prijedor je preduzeće od posebnog društvenog interesa. Zapošljava 110 radnika koji su osposobljeni da uspješno održavaju i razvijaju svoj sistem i upravljaju preduzećem tako da se obezbijedi samoodrživo poslovanje.

Vizija

„Vodovod“ a.d. Prijedor obavlja osnovnu djelatnost vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda. Proizvodi, kontroliše i isporučuje vodu u potrebnim količinama standardnog kvaliteta za piće neprekidno 24 h za oko 60.000 stanovnika. Prikuplja i odvodi, a u budućnosti će i da prečišćava gradske i industrijske otpadne vode. Posljednjih godina „Vodovod“ Prijedor je razvio i djelatnost projektovanja vodovodnih i kanalizacionih sistema za sopstvene potrebe i pružanje eksternih usluga.