Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Cijena vode

„Vodovod“ A.D. Prijedor Cijena vode

DOMAĆINSTVA
KM 1.68
 • Voda m3 - 1.11 KM
 • Kanalizacija m3 - 0.28 KM
 • Doprinos za iskorištenu vodu m3 - 0.005 KM
 • Doprinos za zagađenu vodu m3- 0.04 KM
 • PDV - 0.244 KM
*cijene su podložne promJeni
BUDŽETSKI KORISNICI
KM 2.46
 • Voda m3 - 1.55 KM
 • Kanalizacija m3 - 0.51 KM
 • Doprinos za iskorištenu vodu m3 - 0.005 KM
 • Doprinos za zagađenu vodu m3- 0.04 KM
 • PDV - 0.358 KM
*cijene su podložne promJeni
IND. i ZANATSKI SEKTOR
KM 3.25
 • Voda m3 - 2.18 KM
 • Kanalizacija m3 - 0.55 KM
 • Doprinos za iskorištenu vodu m3 - 0.005 KM
 • Doprinos za zagađenu vodu m3 - 0.04 KM
 • PDV - 0.472 KM
*cijene su podložne promJeni
FIKSNI DIO CIJENE ZA SVE KATEGORIJE POTROŠAČA
 • 1/2`` 4.00 KM, PDV 0.68 KM
 • 3/4`` 4.00 KM, PDV 0.68 KM
 • 1`` 4.50 KM, PDV 0.77 KM
 • 5/4`` 5.50 KM, PDV 0.94 KM
 • 6/4`` 7.50 KM, PDV 1.28 KM
 • 2`` 16.50 KM, PDV 2.81 KM
 • 3`` 18.50 KM, PDV 3.15 KM
 • 4`` 22.00 KM, PDV 3.74 KM
 • 6`` 27.00 KM, PDV 4.59 KM
*cijene su podložne promJeni

Poštovani korisnici, molimo vas da tačno popunite polja elektronskog formulara