Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Cijena vode

„Vodovod“ A.D. Prijedor Cijena vode

DOMAĆINSTVA
KM 1.88
 • Voda m3 - 1.280 KM
 • Kanalizacija m3 - 0.280 KM
 • Doprinos za iskorištenu vodu m3 - 0.005 KM
 • Doprinos za zagađenu vodu m3- 0.04 KM
 • PDV - 0.273 KM
*cijene su podložne promJeni
BUDŽETSKI KORISNICI
KM 2.46
 • Voda m3 - 1.55 KM
 • Kanalizacija m3 - 0.51 KM
 • Doprinos za iskorištenu vodu m3 - 0.01 KM
 • Doprinos za zagađenu vodu m3- 0.04 KM
 • PDV - 0.358 KM
*cijene su podložne promJeni
IND. i ZANATSKI SEKTOR
KM 3.25
 • Voda m3 - 2.18 KM
 • Kanalizacija m3 - 0.55 KM
 • Doprinos za iskorištenu vodu m3 - 0.005 KM
 • Doprinos za zagađenu vodu m3 - 0.04 KM
 • PDV - 0.472 KM
*cijene su podložne promJeni
FIKSNI DIO CIJENE ZA SVE KATEGORIJE POTROŠAČA
 • 1/2`` 5.00 KM, PDV 0.85 KM, ukupno 5.85 KM
 • 3/4`` 5.00 KM, PDV 0.85 KM, ukupno 5.85 KM
 • 1`` 5.50 KM, PDV 0.94 KM, ukupno 6.44 KM
 • 5/4`` 7.00 KM, PDV 1.19 KM, ukupno 8.19 KM
 • 6/4`` 9.00 KM, PDV 1.53 KM, ukupno 10.53 KM
 • 2`` 18.00 KM, PDV 3.06 KM, ukupno 21.06 KM
 • 3`` 20.00 KM, PDV 3.40 KM, ukupno 23.40 KM
 • 4`` 24.00 KM, PDV 4.08 KM, ukupno 28.08 KM
 • 6`` 30.00 KM, PDV 5.10 KM, ukupno 35.10 KM
*cijene su podložne promJeni

Poštovani korisnici, molimo vas da tačno popunite polja elektronskog formulara