Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Cijena vode

„Vodovod“ A.D. Prijedor Cijena vode

DOMAĆINSTVA
KM 1.69
 • Voda m3 - 1.13 KM
 • Kanalizacija m3 - 0.27 KM
 • PDV - 0.24 KM
 • Doprinos za iskorištenu vodu m3 - 0.01 KM
 • Doprinos za zagađenje voda m3- 0.04 KM
*cijene su podložne promeni
BUDŽETSKI KORISNICI
KM 2.48
 • Voda m3 - 1.57 KM
 • Kanalizacija m3 - 0.51 KM
 • PDV - 0.35 KM
 • Doprinos za iskorištenu vodu m3 - 0.01 KM
 • Doprinos za zagađenje voda m3- 0.04 KM
*cijene su podložne promeni
IND. i ZANATSKI SEKTOR
KM 3.27
 • Voda m3 - 2.20 KM
 • Kanalizacija m3 - 0.55 KM
 • PDV - 0.47 KM
 • Doprinos za iskorištenu vodu m3 - 0.01 KM
 • Doprinos za zagađenje voda m3- 0.04 KM
*cijene su podložne promeni
NAKNADE ZA ODRŽAVANJE MJERNOG MJESTA
 • 1/2`` DOMAĆINSTVA 2.00 KM, IND. SEK 2.00, BUDŽET 2 KM
 • 3/4`` DOMAĆINSTVA 2.00 KM, IND. SEK 2.00, BUDŽET 2.00 KM
 • 1`` DOMAĆINSTVA 3.00 KM, IND. SEK 3.00, BUDŽET 3.00 KM
 • 2`` DOMAĆINSTVA 15.00 KM, IND. SEK 15.00, BUDŽET 15.00 KM
*cijene su podložne promeni

Poštovani korisnici, molimo vas da tačno popunite polja elektronskog formulara