Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Od novembra u primjeni korigovane cijene usluga “Vodovoda”

Obavještavamo korisnike usluga „Vodovoda“ a.d. Prijedor da je Skupština grada Prijedor na svojoj 33. redovnoj sjednici održanoj 28. septembra 2023. godine donijela Odluku broj: 01-022-165/23 kojom se daje saglasnost „Vodovodu“ a.d. Prijedor na korekciju cijena usluga vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda.

Prema ovoj Odluci, korigovana cijena će obuhvatiti sljedeće:

 1. Fiksni dio cijene (sredstva za održavanje javne vodovodne i javne kanalizacione mreže, uključujući i mjerni instrument)
  • DN 15 mm ½“                5,00 KM / potrošač
  • DN 20 mm ¾“               5,00 KM / potrošač
  • DN 25 mm 1“                  5,50 KM / potrošač
  • DN 32 mm 5/4“             7,00 KM / potrošač
  • DN 40 mm 6/42            9,00 KM / potrošač
  • DN 50 mm 2“               18,00 KM / potrošač
  • DN 80 mm 3“              20,00 KM / potrošač
  • DN 110 mm 4“             24,00 KM / potrošač
  • DN 140 mm 6“            30,00 KM / potrošač

 

 1. Varijabilni dio cijene
 • Cijena vode za kategoriju domaćinstva                               1,28 KM/m3,
 • Cijena vode za kategoriju zanatski sektor                          2,18 KM/m3,
 • Cijena vode za kategoriju industrijski sektor                     2,18 KM/m3,
 • Cijena vode za kategoriju budžetski sektor                         1,55 KM/m3,
 • Cijena kanalizacije za kategoriju domaćinstva                  0,28 KM/m3,
 • Cijena kanalizacije za kategoriju zanatski sektor              0,55 KM/m3,
 • Cijena kanalizacije za kategoriju industrijski sektor         0,55 KM/m3,
 • Cijena kanalizacije za kategoriju budžetski sektor             0,51 KM/m3.

U cijenama iz tačke I ove Odluke nisu sadržani PDV i naknade za zahvaćenu i zagađenu vodu.

Ova Odluka je stupila na snagu 7. oktobra 2023. godine, a biće u primjeni od novembra ove godine.

Potreba za povećanjem cijene inicirana je prvenstveno povećanjem troškova električne energije za oko 20%, zatim povećanjem troškova minimalne plate za 7,7%, povećanjem troškova prilikom nabavke svih vrsta materijala koje „Vodovod“ svakodnevno koristi za održavanje mreže, povećanjem troškova goriva i svih ostalih troškova koji utiču na redovno poslovanje preduzeća.

S poštovanjem!

Uprava

„VODOVOD“ a.d. Prijedor

Comments are closed.