Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Od novembra u primjeni korigovane cijene usluga “Vodovoda”

Obavještavamo korisnike usluga „Vodovoda“ a.d. Prijedor da je Skupština grada Prijedor na svojoj 33. redovnoj sjednici održanoj 28. septembra 2023. godine donijela Odluku broj: 01-022-165/23 kojom se daje saglasnost „Vodovodu“ a.d. Prijedor na korekciju cijena usluga vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda.

Prema ovoj Odluci, korigovana cijena će obuhvatiti sljedeće:

  1. Fiksni dio cijene (sredstva za održavanje javne vodovodne i javne kanalizacione mreže, uključujući i mjerni instrument)

1.1. DN 15 mm ½“             5,00 KM / potrošač

1.2. DN 20 mm ¾“             5,00 KM / potrošač

1.3. DN 25 mm 1“              5,50 KM / potrošač

1.4. DN 32 mm 5/4“          7,00 KM / potrošač

1.5. DN 40 mm 6/42         9,00 KM / potrošač

1.6. DN 50 mm 2“            18,00 KM / potrošač

1.7. DN 80 mm 3“            20,00 KM / potrošač

1.8. DN 110 mm 4“           24,00 KM / potrošač

1.9. DN 140 mm 6“           30,00 KM / potrošač

  1. Varijabilni dio cijene

2.1. Cijena vode za kategoriju domaćinstva                     1,28 KM/m3,

2.2. Cijena vode za kategoriju zanatski sektor                 2,18 KM/m3,

2.3. Cijena vode za kategoriju industrijski sektor            2,18 KM/m3,

2.4. Cijena vode za kategoriju budžetski sektor              1,55 KM/m3,

2.5. Cijena kanalizacije za kategoriju domaćinstva          0,28 KM/m3,

2.6. Cijena kanalizacije za kategoriju zanatski sektor      0,55 KM/m3,

2.7. Cijena kanalizacije za kategoriju industrijski sektor 0,55 KM/m3,

2.8. Cijena kanalizacije za kategoriju budžetski sektor    0,51 KM/m3.

U cijenama iz tačke I ove Odluke nisu sadržani PDV i naknade za zahvaćenu i zagađenu vodu.

Ova Odluka je stupila na snagu 7. oktobra 2023. godine, a biće u primjeni od novembra ove godine.

Potreba za povećanjem cijene inicirana je prvenstveno povećanjem troškova električne energije za oko 20%, zatim povećanjem troškova minimalne plate za 7,7%, povećanjem troškova prilikom nabavke svih vrsta materijala koje „Vodovod“ svakodnevno koristi za održavanje mreže, povećanjem troškova goriva i svih ostalih troškova koji utiču na redovno poslovanje preduzeća.

S poštovanjem,

“Vodovod” a.d. Prijedor

Comments are closed.