Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Izvršeno čišćenje kanalizacionog kolektora iza “Nestro” pumpe

„Vodovod“ je prošle sedmice izvršio čišćenje kanalizacionog kolektora u parku iza „Nestro“ pumpe, uz magistralni put Prijedor – Banja Luka. U pitanju je glavni kanalizacioni kolektor za naselja Urije, Čirkin Polje i Svale. Prečnik kolektora je Ø 800.

Razlog intervencije na kolektoru su problemi koji se javljaju sa izlijevanjem kanalizacije u ovom dijelu grada. Radovima na terenu utvrđeno je da je razlog izlijevanja začepljenje prouzrokovano probijanjem korijenja okolnog drveća u unutrašnjojst kolektora.

Tokom radova izvršeno je čišćenje kolektora i odstranjen je veći dio korijenja iz unutrašnjosti.

„Vodovod“ će i u narednom periodu nastaviti sa radovima na rješavanju ovog problema.

Comments are closed.