Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Obavještenje o korekciji cijene usluga vodosnabdijevanja

Poštovani korisnici,

Na Skupštini grada Prijedora, održanoj 28.04.2022. godine, usvojen je prijedlog „Vodovoda“ a.d. Prijedor za korekciju cijena usluga.

Povećan je fiksni dio cijene za najveći dio potrošača sa 2,00 KM na 4,00 KM, dok je varijabilni dio cijene smanjen za 0,02 KM za sve kategorije potrošača. Varijabilni dio cijene vode za kategoriju domaćinstva sada iznosi 1,11 KM, za kategoriju budžetski sektor 1,55 KM, a za kategoriju industrijski i zanatski sektor 2,18 KM.

Cijena kanalizacije je ostala nepromijenjena.

Navedene promjene cijene utiču na povećanje prosječnog računa za 2,06 KM.

Potreba za povećanjem cijene inicirana je prvenstveno povećanjem troškova električne energije za oko 35%, zatim povećanjem troškova prilikom nabavke svih vrsta materijala koje „Vodovod“ svakodnevno koristi za održavanje mreže, te povećanjem troškova goriva i svih ostalih troškova koji utiču na redovno poslovanje preduzeća.

Hvala na razumijevanju!

S poštovanjem,

“VODOVOD” a.d. Prijedor

Comments are closed.