Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Završeni radovi na prespajanju domaćinstava u Čirkin Polju

„Vodovod“ a.d. Prijedor je završio radove na prespajanju postojećih potrošača sa stare na novoizgrađenu vodovodnu mrežu u većem dijelu naselja Čirkin Polje (zona obuhvata: ulice Kozarska, Zmaj Jovina, Nikole Luketića, Omladinski put, Milana Vrhovca).

U toku sljedeće sedmice vršiće se zatvaranje (blindiranje) stare vodovodne mreže, zbog čega postoji mogućnost da pojedina domaćinstva, koja se nisu javila Vodovodu ili iz drugog razloga nisu prespojena, ostanu bez vodosnabdijevanja.

Comments are closed.