Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Izmirenje poreskih obaveza “Vodovoda” a.d. Prijedor kroz kreditno zaduženje

Od 2011. godine „Vodovod“ a.d. Prijedor vodi upravni spor sa JU „Vode Srpske“ zbog utvrđivanja osnovice za obračun vodnih naknada. Na osnovu netačne osnovice JU „Vode Srpske“ su za period 1.1.2008. – 31.12.2011. godine zadužili „Vodovod“ za iznos od 1.462.950,04 KM. Prema evidenciji „Vodovoda“ dug prema JU „Vode Srpske“ na dan 31.12.2011. godine iznosi 401.963,82 KM, a sa 31.3.2020. godine 433.585,24 KM. Nakon što je „Vodovod“ a.d. Prijedor dobio dva upravna spora na okružnim sudovima u Banjaluci i Bijeljini, JU „Vode Srpske“ je pokrenula apelaciju pred Vrhovnim sudom RS, ali je i Vrhovni sud 6.2.2020. godine presudio u korist „Vodovoda“. Na osnovu ove presude, „Vodovod“ je JU „Vode Srpske“ dostavio prijedlog vansudskog poravnanja, te je utvrđeno da „Vodovod“ navedenoj ustanovi duguje 38.949,91 KM, čime će izmiriti sve obaveze prema ovoj ustanovi.

Uz saglasnost Nadzornog odbora, „Vodovod“ a.d. Prijedor je u prethodnom periodu pokrenuo proceduru za kreditno zaduženje „Vodovoda“ kod IRB RS u ukupnom iznosu od 680.000 KM, uz vlastito učešće u iznosu od 170.000 KM.

Kreditna sredstva namijenjena su za sljedeće potrebe:

  1. Plaćanje obaveza prema JU „Vode Srpske“ u iznosu od 38.949,91 KM na ime obaveza za vodne naknade,
  2. Plaćanje neplaćenih obaveza po sklopljenom sporazumu sa Poreskom upravom RS u iznosu od 506.568,76 KM (porezi i doprinosi iz perioda 2002. – 2005.),
  3. Na osnovu provedene tenderske procedure za nabavku polovnog kamiona kipera sa utovarnom kašikom u iznosu od 69.300,00 KM bez PDV-a,
  4. Na osnovu provedene tenderske procedure za nabavku putničkog automobila Dacia Sandero za potrebe tehničke službe u iznosu od 16.666,00 KM bez PDV-a,
  5. Na ime dijela neplaćenih obaveza za električnu energiju po osnovu računa za mjesece februar i mart 2020. godine u iznosu od 42.956,88 KM bez PDV-a,
  6. Na ime ispostavljenih računa za vodovodni materijal u iznosu od 5.558,45 KM bez PDV-a.

Rok za otplatu kredita je 10 godina, uz grejs period od dvije godine.

Realizacijom kredita „Vodovod“ rješava ključna dugovanja i vrši nabavku najneophodnije opreme za normalno funkcionisanje preduzeća.

 

Comments are closed.