Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Projekat “Crno vrelo” u završnoj fazi

Izvođenje radova na izgradnji regionalnog sistema vodosnabdijevanja „Crno vrelo“, koji se gradi zajedno sa Gradom Banja Luka, je u završnoj fazi.

Fabrika vode, kao glavno postrojenje vodovodnog sistema „Crno vrelo“, završena je i prije nekoliko mjeseci puštena u probni rad. Na taj način stanovnici dijela naselja koja se nalaze na teritoriji Banjaluke već koriste vodu sa „Crnog vrela“.

Kada je grad Prijedor u pitanju, „Crno vrelo“ obezbijediće uredno snabdijevanje za naselja Jelićka, Gradina, Marićka, Krivaja, Niševići, Bistrica, Omarska, Lamovita, Kevljani, Petrov Gaj i Kamičani.

Trenutno je u toku izvođenje radova na tercijarnoj mreži i kućnim priključcima. Od ukupno 240 km vodovodne mreže, izvedeno je 105 km. Do sada je registrovano oko 1900 zahtjeva građana za priključenje na ovaj sistem vodosnabdijevanja na području Prijedora.

Objekti koji su završeni na teritoriji grada Prijedor su: pumpna stanica u naselju Jelićka, rezervoar u naselju Jelićka kapaciteta 500 m3, pumpna stanica u naselju Niševići i rezervoar u naselju Lamovita kapaciteta 1000 m3. Kroz projekat tercijarne vodovodne mreže dodatno će se izgraditi šest pumpnih stanica i jedan rezervoar u naseljima Jelićka, Krivaja i Bistrica.

Izvođač radova ima obavezu da izgradnju tercijarne vodovodne mreže i navedenih objekata završi do kraja 2020. godine.

Ovog proljeća Vodovod Prijedor kreće sa montažom vodomjera i fazonskih komada u šahtovima.

Vodovodni sistem „Crno vrelo“ je od izuzetne važnosti, jer će njegovim završetkom oko 20.000 stanovnika sa rubnih područja Prijedora i Banjaluke dobiti pitku vodu.

Comments are closed.