Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Šta čini cijenu vode

Poštovani korisnici usluga „Vodovoda“ a.d. Prijedor,

U cijenu vode za domaćinstva na području koje snabdijeva „Vodovod“ a.d. Prijedor ulaze sljedeće stavke:

  1. voda             1,13 KM/m3,
  2. kanalizacija 0,27 KM/m3,
  3. PDV 0,24 KM/m3,
  4. doprinos za iskorištenu vodu 0,01 KM/m3,
  5. doprinos za zagađenje voda             0,04 KM/m3,

Tako da ukupna cijena vode iznosi       1,69 KM/m3.

Za industriju i zanatski sektor ukupna cijena iznosi 3,27 KM/m3, a za budžetske potrošače 2,48 KM/m3.

Detaljan cjenovnik za sve kategorije potrošača nalazi se na web stranici preduzeća, u dijelu „Cijena vode“.

Kad su u pitanju cijene vode u drugim gradovima Republike Srpske, najniža cijena vode je u Mrkonjić Gradu (1,14 KM/m3), a najviša u Bijeljini (3,09 KM/m3).

Tabela: Pregled cijena vode i kanalizacije u RS (uključujući PDV i doprinose)

Grad / Opština Domaćinstva
Bijeljina 3,09
Gradiška 2,51
Laktaši 2,02
Prnjavor 1,98
Doboj 1,97
Kozarska Dubica 1,81
Prijedor 1,69
Istočno Sarajevo 1,45
Banja Luka 1,31
Novi Grad 1,29
Trebinje 1,19
Mrkonjić Grad 1,14
Comments are closed.