Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Vodovod uvodi uslugu slanja računa putem e-maila

Obavještavamo naše korisnike da „Vodovod“ a.d. Prijedor uvodi uslugu dostave računa putem elektronske pošte (e-maila) za usluge vodovoda i kanalizacije, kao jednog od načina dostave računa. Ova usluga uvodi se u cilju unapređenja poslovnog procesa dostave računa vodovoda i kanalizacije, čineći uslugu bržom i lakše dostupnom za korisnike.

Ovaj način dostave računa dostupan je za sve korisnike, nove i postojeće.

Dostava računa putem e-maila se omogućava na zahtjev korisnika. Popunjavajući obrazac Zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte korisnik se opredjeljuje za ovakav način dostave i isti će biti u primjeni dok se korisnik ne izjasni drugačije.

Zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte se podnosi u upravi „Vodovod“ a.d. Prijedor, kancelarija br.26, uz uvid u ličnu kartu korisnika ili putem e-maila na adresu korisnicki.servis@vodovod-pd.com.

Korisnicima usluge dostave računa putem e-maila „Vodovod“ a.d. Prijedor neće dostavljati račune korišćenjem poštanskih i inkasantskih usluga u papirnoj verziji.

Više detalja o uslovima pružanja usluge, kao i Zahtjev za dostavu računa putem e-mail adrese i Zahtjev za promjenu adrese ili e-mail adrese naši korisnici mogu naći u dijelu Korisnički servis.

Comments are closed.