Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Nastavlja se svakodnevna kontrola kvaliteta pitke vode

 „Vodovod“ a.d. Prijedor nastavlja sa svakodnevnim kontrolisanjem kvaliteta pitke vode na području Prijedora.

Uzorci vode su i danas uzeti na različitim lokacijama u gradu, ali najveći broj uzoraka uzet je na najugroženijim područjima: u Tukovima, Gomjenici, Raškovcu i Vrbicama.

Na osnovu rezultata fizičko-hemijskih i mikrobioloških analiza vode, izvršenih i danas u loboratoriji „Vodovoda“ Prijedor i u Institutu za javno zdravstvo RS u Banjaluci, obavještavamo naše potrošače da su svi parametri kvaliteta vode u granicama vrijednosti propisanih Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju i DA JE VODA U PRIJEDORU POTPUNO ISPRAVNA ZA PIĆE.

 „Vodovod“ a.d. Prijedor će i dalje vršiti svakodnevne kontrole kvaliteta vode i o tome informisati naše sugrađane.

Comments are closed.