Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Voda iz prijedorskog vodovodnog sistema je ISPRAVNA ZA PIĆE

Zbog porasta nivoa rijeke Sane i stanja vanredne odbrane od poplava, „Vodovod“ a.d. Prijedor i danas nastavlja sa pojačanim praćenjem stanja higijenske ispravnosti vode za piće.

Pored blagog povećanja nivoa hlora u sistemu vodosnabdijevanja, u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, „Vodovod“ je i danas radio vanredne analize ispravnosti pitke vode.

Na osnovu svih dosadašnjih rezultata analiza vode, obavještavamo naše potrošače da je kvalitet pitke vode u Prijedoru napromijenjen i da je voda ISPRAVNA za piće.

Comments are closed.