Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Vijesti

Obavještavamo naše potrošače da će u utorak, 15. decembra  2020. godine, u periodu od 07:00 do 15:00 časova, doći do […]
Read more
“VODOVOD” a.d. Prijedor Ul   . Kozarska br. 87 , tel.052/236-600, fax.052/238-029, PIB: 0400705160000, JIB: 4400705160000 Broj upisa u sudski registar: […]
Read more
Od 2011. godine „Vodovod“ a.d. Prijedor vodi upravni spor sa JU „Vode Srpske“ zbog utvrđivanja osnovice za obračun vodnih naknada. […]
Read more
„Vodovod“ a.d. Prijedor i Grad Prijedor već nekoliko godina zaredom uspješno učestvuju u realizaciji MEG projekta na području našeg grada. […]
Read more
Obavještavamo naše potrošače da će „Vodovod“ a.d. Prijedor sljedeće sedmice vršiti prespajanje potrošača sa stare na novoizgrađenu vodovodnu mrežu. Iz […]
Read more
Obavještavamo naše potrošače da će u petak  30. oktobra  2020. godine, u periodu od 08:00 do 12:00 časova, doći do […]
Read more
Proteklih nekoliko dana „Vodovod“ a.d. Prijedor je izvršio rekonstrukciju rezervoara Hasanovci u Donjoj Ljubiji. U okviru ovih radova izvršena je […]
Read more
Obavještavamo naše potrošače da će u petak  2. oktobra  2020. godine, u periodu od 07:00 do 18:00 časova, doći do […]
Read more
“ВОДОВОД” а.д. ПРИЈЕДОР – Надзорни одбор – Број: 3093/2020 Приједор, 11.09.2020. године На основу члана 272. ст.4. Закона о привредним […]
Read more
Prošle sedmice „Vodovod“ a.d. Prijedor je završio radove na iskopu i polaganju cjevovoda u dužini od 160 metara u naselju […]
Read more