Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Vijesti & Obavještenja

avg
16

Nabavljena nova teretna motorna vozila

„Vodovod“ a.d. Prijedor je u proteklom periodu tenderskom procedurom otvorenog postupka izvršio nabavku četiri nova…

avg
02

Rekonstrukcija vodovodne mreže u Trnopolju

Zbog dotrajalosti vodovodne mreže i instalacija, čestih kvarova i neodgovarajućih profila cijevi, „Vodovod“ je tokom…

avg
02

Radovi na Svalama

U mjesecu junu „Vodovod“ je izvršio rekonstrukciju vodovodne mreže i kućnih priključaka za šest potrošača…

jun
14

Poziv na javnu licitaciju za prodaju putničkog i teretnog vozila

"VODOVOD" a.d. Prijedor Ul . Kozarska br. 87 , tel.052/236-600, fax.052/238-029, PIB: 0400705160000, JIB: 4400705160000…

Korisnički Servisi

Obavještenja za korisnike usluga

Pročitajte sva naša obavještenja za korisnike na jednom mjestu

Prijava kvara

Poštovani korisnici, molimo vas da tačno popunite polja elektronskog formulara.
Naši timovi će se potruditi da u što kraćem roku dođu na lokaciju na kojoj ste prijavili kvar.

Očitanja vodomjera

Potrebno je da očitano stanje na vodomjeru prijavite najkasnije do 25. u mjesecu, kako bi stanje ušlo u obračun za taj mjesec.

Reklamacije, pitanja, žalbe

Želja nam je da neprekidno unapređujemo kvalitet naših usluga i komunikacije sa našim korisnicima, na obostrano zadovoljstvo.

Savjeti potrošačima

Da biste izbjegli moguće probleme i nepotrebne troškove oko vodosnabdijevanja, dajemo Vam nekoliko savjeta

Uputstvo za priključak

Priključenje na gradsku vodovodnu i/ili kanalizacionu mrežu vrši se na zahtjev zainteresovanog lica, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za priključenje.

Naši partneri