Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Vodosnabdijevanje u Prijedoru uredno, voda za piće ispravna

Zbog obilnih padavina tokom proteklih dana, „Vodovod“ a.d. Prijedor je preduzeo mjere pojačanog praćenja higijensko – zdravstvene ispravnosti vode za piće koju distribuiramo našim potrošačima.

U nedjelju je izvršeno vanredno uzorkovanje vode u mreži koja se snabdijeva sa bunara oko kojih je teren bio poplavljen. Rezultati analiza su pokazali da zdravstvena ispravnost vode sa bunara nije bila ugrožena i nije mogla imati nikakav negativan efekat na zdravlje stanovnika.

Danas „Vodovod“ vrši ponovno uzorkovanje vode sa svih bunara, a uzorci će biti poslani na analizu u Institut za javno zdravstvo RS u Banjaluci.

Na osnovu svih dosadašnjih praćenja obavještavamo naše potrošače da je kvalitet pitke vode u Prijedoru nepromijenjen i da je voda ispravna za piće.

„Vodovod“ a.d. Prijedor nastavlja sa praćenjem stanja na terenu i sa redovnim kontrolama zdravstvene ispravnosti vode za piće koju isporučujemo našim sugrađanima.

Comments are closed.