Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Kvar u Kozarcu otklonjen u razumnom roku

„Vodovod“ a.d. Prijedor  se ovim putem oglašava povodom napisa na gradskim portalima i istupa odbornika na Skupštini grada Prijedora Mesuda Trnjanina 20. maja 2021. godine, prilikom usvajanja Izvještaja o radu Vodovoda za 2020. godinu.

Iznošenje optužbi na račun Vodovoda od strane gospodina Trnjanina predstavlja neistinito i zlonamjerno prikazivanje stvari u vezi kvara na vodovodnoj liniji u Ulici Partizanska u Kozarcu.

U pitanju je ulica koja je asfaltirana prije nekoliko godina, a prilikom asfaltiranja nije se vodilo računa o zamjeni dotrajalih komunalnih instalacija na tom dijelu puta. Prema našoj evidenciji kvar je prijavljen 4. maja 2021. godine, kada je i otvoren radni nalog za izlazak na teren. Na osnovu snimljenog stanja odmah po prijavi kvara nije se moglo utvrditi gdje je nastao gubitak zbog novoasfaltirane površine. U zoni kvara je javna površina sve do ograda okolnih domaćinstava. Između novopostavljenog asfalta i ograde domaćinstava betoniran je kanal, javna površina i prilaz kućama. Tim za detekciju kvarova je potom u tri navrata, u noćnim satima, izlazio na teren da pokuša locirati kvar. Nakon toga je, radi pronalaženja mjesta kvara, upotrijebljena i kamera za snimanje cijevi.

Istina je da je bilo nekoliko odgađanja snimanja kamerom, ali iz opravdanih razloga. Imajući u vidu da su u pitanju bili bajramski praznici, a snimanje kamerom podrazumijeva obustavljanje vodosnabdijevanja, u dogovoru sa mještanima odlučeno je da se sačeka nekoliko dana. Osim toga, odgađanje je bilo prouzrokovano i vremenskim nepogodama, odnosno maltene konstantnom kišom, koja onemogućava ove radove.

Tek upotrebom kamere Vodovod je uspio snimiti unutrašnjost cijevi i locirati mjesto kvara unutar cijevi. Tom prilikom smo takođe definisali i dio stare mreže i priključke za tri objekta koja su u jako lošem stanju.  Blindirali smo stari priključak na glavnom cjevovodu koji se nalazi ispod propusta DN 400 mm. Danas smo morali polupati betonske cijevi propusta da blindiramo staru mrežu i saniramo propust i vratimo ga u prvobitno stanje. Pri tome će tri objekta biti snabdijevana sa nove mreže. Pri svim ovim radovima morali smo isjeći novi asfalt na površini od 1 m2, što će biti sanirano u najkraćem mogućem roku.

Moramo naglasiti da ovaj kvar, imajući u vidu količinu curenja vode u poređenju sa drugim kvarovima koji su se dešavali u navedenom periodu, nije bio među prioritetima za otklanjanje. Bilo je neophodno prethodno otkloniti druge, veće kvarove, sa većim curenjima i na većim profilima cijevi. Za prva četiri mjeseca ove godine Vodovodu je prijavljivano preko 300 kvarova mjesečno. Pri tome je potrebno naglasiti da su svi stanovnici u Partizanskoj ulici u navedenom periodu imali uredno vodosnabdijevanje, bez prekida.

Imajući u vidu sve prethodno navedeno, kao i prirodu ovog kvara, lokaciju i specifičnosti vezane za njega, smatramo da su iznesene primjedbe istrgnute iz konteksta i tendenciozne, iznesene sa namjerom da se Vodovod diskredituje.

Comments are closed.