Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Nastavak potpisivanja ugovora između “Vodovoda” i potrošača

Poštovani sugrađani,

Nakon višemjesečne pauze prouzrokovane pandemijom korona virusa, „Vodovod“ a.d. Prijedor nastavlja akciju zaključivanja ugovora sa fizičkim i pravnim licima koji su korisnici usluga „Vodovoda“.

Zaključivanje ugovora je obaveza u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Republike Srpske i Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srpske. Ugovorom se jasno definišu prava, obaveze i odgovornosti između „Vodovoda“ kao davaoca usluga i korisnika naših usluga u pogledu snabdijevanja vodom za piće i odvođenja otpadnih voda.

Pozivamo naše korisnike da se od  15. marta 2021. godine, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 časova, jave u prostorije „Vodovoda“ u Ul. Kozarska br. 87, u službu naplate, radi zaključivanja ugovora. Fizička lica treba da sa sobom ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica treba da ponesu pečat i kopiju JIB-a.

Aktivnosti na zaključivanju ugovora provodiće se uz strogo poštovanje mjera zaštite. Obavezno je nošenje zaštitne maske, dezinfekcija ruku na ulazu u zgradu, te poštovanje propisane distance.

Tekst ugovora sa fizičkim i pravnim licima naši korisnici mogu naći na web stranici preduzeća (www.vodovod-pd.com) u dijelu „Korisnički servis“. Obavještenje o nastavku zaključivanja ugovora biće dostavljeno svim našim korisnicima uz martovske račune.

Sve informacije u vezi potpisivanja ugovora mogu se dobiti na broj telefona 052 237 455, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 časova.

S poštovanjem,

„Vodovod“ a.d. Prijedor

Comments are closed.