Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Obavještenje o ispravnosti vode za piće

Obavještavamo naše potrošače da je kroz dosadašnje aktivnosti na uzimanju uzoraka i vršenju fizičko – hemijskih analiza nesporno utvrđeno da mutnoća vode potiče sa bunara EB2 i EB3, a uzrokovana je jučerašnjim zemljotresom.

„Vodovod“ je tokom cijele noći neprekidno pratio situaciju, uzimao uzorke i analizirao fizičko – hemijske elemente. Takođe je vršeno ispumpavanje vode preko muljnih ispusta na dva mjesta, što i dalje traje i biće obavljano u kontinuitetu do konačnog izbistravanja, o čemu će javnost biti obavještavana.

Mole se potrošači na ovim područjima da periodično otvaraju svoja točeća mjesta u kraćem trajanju, što bi značajno ubrzalo stabilizaciju stanja.

Praćenjem stanja u toku noći i jutros utvrđeno je da je došlo do primjetnog izbistravanja vode.

Prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, nivo mutnoće u normalnim okolnostima ne smije prelaziti 1 stepen Nefelometrijske jedinice (1 NTU). Trenutni nivo mutnoće vode je oko 6 NTU, zavisno od lokacije, što je dozvoljeni nivo u vanrednim okolnostima.

Naša preporuka za sve potrošače koji se snabdijevaju vodom sa bunara EB2 i EB3 je da i dalje prokuhavaju vodu za piće, iz preventivnih razloga. U pitanju su sljedeća naselja: Hambarine, Rizvanovići, Bišćani, Jugovci, dio Volara, Cikote, Ljeskare, Gornja i Donja Ljubija, Dubočaj, Raškovac, Puharska, Čejreci, Gašića naselje, Čirkin Polje, gornji dio Ulice 25. Maja, Aerodromsko naselje, Ljubičići i krak vodosnabdijevanja prema Kozarcu: Gornji Orlovci, Janjića Pumpa, Kozaruša, Kozarac, Trnopolje, Petrov Gaj, Kamičani, kao i Donja Dragotinja.

Potrošači u gradu i svim ostalim naseljima imaju ispravnu vodu za piće. 

Obzirom na navedene okolnosti, zaključak Gradskog štaba za vanredne situacije je da nema potrebe za organizovanjem snabdijevanja vodom cisternama.

Tokom današnjeg dana „Vodovod“ će uzeti uzorke vode sa svih relevantnih tačaka i poslati u Zavod za javno zdravlje u Banja Luci radi utvrđivanja detaljnih analiza, odnosno radi potvrde o ispravnosti vode.

Comments are closed.