Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Radovi u Čirkin Polju i Gomjenici u završnoj fazi

„Vodovod“ a.d. Prijedor i Grad Prijedor već nekoliko godina zaredom uspješno učestvuju u realizaciji MEG projekta na području našeg grada.

Za 2020. godinu MEG projekat je obezbijedio donaciju namijenjenu za rekonstrukciju i sanaciju vodovodne mreže u dijelu naselja Čirkin Polje i u naselju Gomjenica (ulice Ive Andrića i VI Krajiške brigade). Ovaj projekat se finansira donacijama MEG-a u iznosu od 50%, a 50% sredstava obezbjeđuje Grad Prijedor. “Vodovod” Prijedor je uradio potrebnu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju mreže. Izvođač radova je firma „Prijedorputevi“, a nadzor vrši „Zavod za izgradnju grada“.

Kroz projekat je predviđena kompletna zamjena vodovodne mreže sve do vodomjernih šahtova, završno sa vodomjerima, za 680 domaćinstava.

Radovi su počeli u februaru 2020. godine. Primarna mreža je završena, kao i radovi na kućnim priključcima u navedenim naseljima. U toku su završni radovi na ispitivanju pritiska u cjevovodu.

Prema ugovoru sa izvođačem, „Vodovod“ vrši prespajanje fazonskih komada i vodomjera sa starog na novoizgrađeni cjevovod. U naselju Gomjenica, u Ul. VI Krajiške brigade i u dijelu Ul. Ive Andrića ispitivanje je završeno i „Vodovod“ je izvršio prespajanje tog dijela. Za dalja prespajanja „Vodovod“ čeka na izvođača radova da završi svoj dio posla, što se očekuje u narednom periodu.

Ovom rekonstrukcijom i sanacijom riješiće se veliki problem sa gubicima vode u ovom dijelu vodovodnog sistema, koji su rezultat dotrajale vodovodne mreže, stare preko 50 godina, čiji su profili suviše mali da bi obezbijedili uredno vodosnabdijevanje.

Comments are closed.