Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Spajanje dijela naselja Tukovi i Čarakovo na bunar B2

U proteklom periodu „Vodovod“ a.d. Prijedor je izveo prespajanje dijela naselja Tukovi kod bunara B2, gdje je izveden šaht sa obaračem pritiska, što je obezbijedilo bolji pritisak vode za domaćinstva u tom dijelu naselja.

Takođe je izvršeno i spajanje dijela naselja Čarakovo na pomenuti bunar B2.

U narednom periodu „Vodovod“ će raditi na otkrivanju kvarova od bunara B2 prema mostu na Žegeru, s obzirom da domaćinstva koja se nalaze na tom području imaju slab pritisak vode. Nakon otkrivanja mjesta kvarova radiće se na njihovom otklanjanju.

Comments are closed.