Web stranica „Vodovoda“ a.d. Prijedor

Pon-Pet: 07:00 - 15:00

24h Dežurna služba

Najava radova

informacije o radovima

Prijava kvara

putem telefona 052/237-718

Završeno snimanje kanalizacione mreže u naselju Janjića pumpa

Fekalna kanalizaciona mreža u naselju Janjića pumpa građena je u više navrata u periodu od 2003. – 2015. godine, različitim izvorima finansiranja i različitim materijalima. Međutim, zbog nedovoljno finansijskih sredstava Projekat do danas nije do kraja završen.

Sadašnje stanje izgrađene kanalizacine mreže je nezadovoljavajuće. Priključenje građana na izgrađenu mrežu je neplansko, a nema ni evidencije o urađenim priključcima, kao ni o kvalitetu izvedenih priključaka.

Prije dva mjeseca „Vodovod“ Prijedor je izvršio snimanje izgrađene kanalizacione mreže podvodnom kamerom (SEESNAKE). Snimanjem je utvrđeno sljedeće:

  1. Na dijelu mreže koja je rađena od betonskih cijevi, a nije nikada dovršena, potrebno je završiti kanalizaciona okna (na tim mjestima je došlo do zatrpavanja cijevi zemljom i drugim materijalom),
  2. Na dijelu mreže koja je urađena prije izgradnje saobraćajnica, potrebno je izvršiti izdizanje kanalizacionih okana,
  3. Na izgrađenoj kanalizacionoj mreži od PVC cijevi je dosta mulja, deformacija cijevi i loše urađenih spojeva.

Neophodno je izvršiti čišćenje i ispiranje cjevovoda u dužini od 1712m i nakon toga uraditi  snimanje podvodnom kamerom, kako bi se vidjelo stanje na tim dijelovima mreže, zatim izvršiti rekonstrukciju cjevovoda profila 200mm, 250mm i 300mm u ukupnoj dužini od 287m i  izgradnju-sanaciju oko 50 kanalizacionih okana.

Osim ove rekonstrukcije mreže, prema važećoj projektnoj dokumentaciji Izgradnje fekalne kanalizacione mreže  naselja Janjića pumpa, ostalo je da se izgradi još oko 2200m cjevovoda i prepumpne stanice, čime bi se riješilo odvođenje otpadnih voda ovog naselja.

S obzirom da je u naselju Janjića pumpa oko 420 domaćinstava, od velike je važnosti da se završi izgradnja fekalne kanalizacione mreže i da se ona dovede u ispravno stanje, nakon čega bi se mreža preuzela na održavanje i pristupilo planskom rješavanju kućnih priključaka i vođenju evidencije o istim.

Na zahtjev Grada Prijedor, o ovome je sačinjen tehnički elaborat sa predmjerom i predračunom potrebnih radova, sa svim potrebnim prilozima.

Comments are closed.